Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

”Vi välkomnar regeringens krafttag mot svarta körskolor”

Nyheter

Svarta körskolor är ett stort problem. De riskerar att försämra trafiksäkerheten samtidigt som de konkurrerar ut lagliga körskolor. Därför har regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå åtgärder för att komma till rätta med problemet – något Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggare välkomnar.

De svarta körskolorna orsakar stor skada, såväl för samhället som i trafiken. Infrastrukturminister Tomas Eneroth menar att människor blir lurade på den utbildning de behöver för att bli säkra förare.

– Vi kan inte ha en ordning där människor kör på våra vägar med bristande kunskaper. Det äventyrar vår trafiksäkerhet. Laglig körskoleverksamhet med godkända trafiklärare drabbas dessutom av osund konkurrens. Jag vill se krafttag mot fusket, säger han i ett pressmeddelande från regeringen.

Regeringsuppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 maj 2020 och utföras i dialog med Trafikverket, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten samt övriga berörda myndigheter och aktörer.

– Vi ser mycket positivt på regeringens initiativ, säger Stefan Lundberg, strategisk samordnare för EBM:s brottsförebyggande arbete.

EBM har sedan flera år tillbaka samverkat med Transportstyrelsen, Trafikverket, Skatteverket och Polisen för att få till mer effektiva gemensamma insatser mot illegal trafikutbildning. Trafikverket arbetar även för att minska möjligheterna till fusk vid förarprov och att fusket ska ge kännbara konsekvenser. Samverkansgruppen arbetar i första hand strategiskt men tar även initiativ till operativa insatser i olika delar av Sverige.

– Gruppen har tagit initiativ till flera ändringar vad gäller brottsförebyggande rutiner och föreskrifter som vi själva förfogar över, men har även fört fram behov av brottsförebyggande lagändringar till regeringen, säger Stefan Lundberg.

Läs mer om regeringens initiativ mot de illegala körskolorna här

Publicerat 2019-11-04. Uppdaterat 2021-03-01.