Start of content

Förundersökning gällande ytterligare insiderbrott i Fingerprint Cards läggs ned

Den förundersökning om grovt insiderbrott som pågått gällande en före detta insynsperson i Fingerprint Cards läggs nu ned.

Förundersökningen har varit kopplad till vinstvarningen från Fingerprint Cards den 8 december 2016. Dock kvarstår det tidigare åtalet från 2015 för grovt insiderbrott som rör samma insynsperson. 

– Efter att ha vidtagit ett antal olika utredningsåtgärder kan vi nu konstatera att det inte räcker för ett åtal. Det finns inte tillräcklig konkret bevisning i detta ärende och omständigheterna i övrigt är inte tillräckliga för ett åtal mot bakgrund av de förklaringar som lämnats till den aktuella handeln. säger kammaråklagare Olof Kronlund vid Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.

På grund av att det inte väcks något åtal så kvarstår sekretessen till skydd för inblandade personer. Det innebär att förundersökningsmaterialet inte blir offentligt på det sätt som hade skett om det hade blivit en domstolsprövning.

I och med detta läggs förundersökningen gällande vinstvarningen från Fingerprint Cards den 8 december 2016 ned i sin helhet och därmed är samtliga som varit misstänkta nu helt fria från misstanken.

– Nu faller därmed hindret bort från att pröva det tidigare åtal som väcktes redan i september 2015, som också gäller grovt insiderbrott och som rör samma insynsperson. Jag förutsätter att vi kan genomföra den rättegången under mars 2018 som tingsrätten tidigare indikerat. Det är mycket angeläget att det målet snarast får prövas eftersom det börjar bli gammalt nu, säger Olof Kronlund.

Publicerat 2017-10-31. Uppdaterat 2017-11-02

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se