Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Brott på finansmarknaden

Handel med värdepapper som till exempel aktier, fonder och optioner omsätter miljardbelopp varje år. Den som har icke offentliggjord information om olika händelser kopplade till börsbolag kan tjäna mycket pengar om den informationen används på fel sätt.

Inom brottskategorin finansmarknadsbrott hittar vi insiderbrott, obehörigt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation.

Insiderbrott

Om du har ännu icke offentliggjord information om ett börsnoterat företag, så kallad insiderinformation, och med hjälp av denna information handlar med värdepapper, kan du göra dig skyldig till insiderbrott. Det handlar alltså om information som väsentligt kan påverka priset på en aktie eller något annat finansiellt instrument. Finansiella instrument är till exempel aktier, obligationer, penningmarknadsinstrument, fondandelar, optioner och utsläppsrätter.

Att utnyttja insiderinformation genom att till exempel köpa eller sälja finansiella instrument på värdepappersmarknaden är förbjudet och kallas insiderbrott. Vem som helst kan begå ett insiderbrott, det krävs följaktligen inte att man jobbar inom det aktuella företaget.

Karl – ett exempel

Ett insiderbrott skulle kunna se ut såhär:

Karl jobbar som försäljningschef på ett börsnoterat företag. Han får veta att företaget har fördubblat sin försäljning det senaste kvartalet tack vare en ny storkund. Han misstänker att aktien därför kommer att gå upp när kvartalsrapporten släpps om en vecka. Han passar på att köpa en hel del aktier i företaget och hoppas göra en vinst. Rent moraliskt sett känner han att det är lite tveksamt, eftersom han vet mer än alla andra, men han tror sig inte begå något brott. När kvartalsrapporten släpps går aktiekursen upp rejält och Karl tjänar mycket pengar.

Karl har genom sitt agerande gjort sig skyldig till insiderbrott eller grovt insiderbrott och riskerar att dömas till fängelse och behöva betala tillbaka pengarna. Även om han inte visste att det var ett brott han begick så kan han dömas eftersom han förstod att informationen han hade kunde höja aktiekursen och att den ännu inte var offentliggjord vid tiden han handlade aktierna.

Att röja insiderinformation

Den som avslöjar insiderinformation kan dömas för obehörigt röjande av insiderinformation. Detta brott syftar till att de som jobbar med insiderinformation inte ska sprida denna vidare till andra personer, till exempel utanför företaget innan den offentliggörs. Reglerna kring hur insiderinformation ska hanteras är stränga, och bryter man mot dessa kan man dömas för brott.

Marknadsmanipulation

Marknadsmanipulation handlar framför allt om handel eller läggande av order på värdepappersmarknaden som kan påverka aktiekurserna på ett falskt eller vilseledande sätt. Det kan till exempel gå till så att någon som redan har många aktier i ett företag vill att aktiekursen ska gå upp och därför köper ytterligare enstaka aktier vid ett stort antal tillfällen och lyckas höja aktiekursen lite varje gång.

Den som gör så kan dömas för brott, även om personen inte visste att det var brottsligt och inte ens har sålt några aktier. Köp av aktier ska ske för att man vill äga aktien på lång eller kort sikt och inte för att man endast vill påverka aktiekursen, det vill säga priset på aktien. Detsamma gäller vid försäljning, den får inte ske för att man vill påverka priset heller.

Att försöka påverka aktiekurserna på annat sätt kan också vara brottsligt. Det kan till exempel vara fråga om spridning av rykten eller information på annat sätt som ger falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på ett finansiellt instrument.

Ett närliggande brott är svindleri.

Läs mer om svindleri

Marknadsmissbruk

Det som beskrivits ovan är brott på finansmarknaden. Ekobrottsmyndigheten utreder misstankar om sådana brott. Det kallas för finansmarknadsbrott och är en del av ett större begrepp som kallas för marknadsmissbruk. Det är reglerat inom EU hur man får agera när man handlar med värdepapper och det kallas för marknadsmissbruk att bryta mot de reglerna.

Om man bryter mot reglerna vid till exempel aktiehandel kan det i vissa fall inte anses vara så allvarligt att det ska vara ett brott, men det är ändå otillåtet. Det kan till exempel vara så att man inte förstår att aktiekursen kanske ska gå upp när man handlar aktier eller att man inte förstår att ens egen handel kan vara vilseledande för andra personer. I de fall som någons agerande inte bedöms vara så allvarligt att det ska vara ett brott, kan Finansinspektionen istället ingripa eftersom det ändå betraktas som marknadsmissbruk. Den som har brutit mot reglerna riskerar då att behöva betala en avgift som Finansinspektionen eller domstol beslutar. Dessa avgifter vid otillåten aktiehandel kan bli väldigt höga och uppgå till hundratusentals kronor.