Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

RUBICON

På Ekobrottsmyndigheten arbetar flera åklagare som också är RUBICON-samordnare. Om du som konkursförvaltare behöver någon att diskutera din brottsutredning med kan du kontakta dem.

RUBICON är ett samarbete mellan flera olika myndigheter och andra aktörer som bekämpar konkursrelaterad brottslighet, en samverkansmodell som har verkat sedan mitten av 1990-talet. Förkortningen RUBICON står för Rutiner brottsutredningar i konkurs. Deltagande parter är:

  • Ekobrottsmyndigheten
  • Kronofogden
  • Rekonstruktörs- och förvaltarkollegiet (REKON)
  • Ackordscentralen
  • Skatteverket
  • Bolagsverket

Delta i aktiviteter

Inom RUBICON-samarbetet genomförs varje år olika aktiviteter i syfte att upptäcka och bekämpa konkursrelaterad brottslighet och för att förebygga att sådan brottslighet begås. Aktiviteterna kan till exempel bestå av olika projekt eller seminarier där aktuella frågor behandlas. Information ut till landets konkursförvaltare och rekonstruktörer sker främst via representanterna för REKON och Ackordscentralen, men även via Tillsynsmyndigheten hos Kronofogdemyndigheten.

Få stöd av en åklagare

Kontakta gärna någon av våra mängdåklagare angående brottsutredningar i konkurs. De är erfarna kammaråklagare eller seniora åklagare som tillhör vår Nationella mängdbrottsenhet och det är de som som tar emot din anmälan. De ska även fungera som diskussionspartner där du kan redogöra för dina iakttagelser under konkursutredningen och inhämta synpunkter. Behöver du som konkursförvaltare eller rekonstruktör komma i kontakt med en åklagare kan du ringa nedanstående nummer eller skicka ett mejl till angiven mejladress.

Ekobrottsmyndigheten
Nationella mängdbrottsenheten
Box 771
851 22 Sundsvall

Tel: 010-562 90 00
E-post: [email protected]