Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

RUBICON

På Ekobrottsmyndigheten arbetar flera åklagare som också är RUBICON-samordnare. Om du som konkursförvaltare behöver någon att diskutera din brottsutredning med kan du kontakta dem.

RUBICON är ett samarbete mellan flera olika myndigheter och andra aktörer som bekämpar konkursrelaterad brottslighet, en samverkansmodell som har verkat sedan mitten av 1990-talet. Förkortningen RUBICON står för Rutiner brottsutredningar i konkurs. Deltagande parter är:

  • Ekobrottsmyndigheten
  • Kronofogden
  • Rekonstruktörs- och förvaltarkollegiet (REKON)
  • Ackordscentralen
  • Skatteverket (inte permanent, men tillkallas vid speciella tillfällen)

Årlig rapport

Strukturen för samarbetet beskrivs i en rapport som uppdateras fortlöpande. Slutsatsen i rapporten grundar sig framförallt på den gemensamma avsiktsförklaringen om fortsatt RUBICON-arbete, men även på bidrag från de seminarier som RUBICON håller över hela landet.

RUBICON rapport 2017 (pdf)

Få stöd av din samordnare

Kontakta gärna din lokala RUBICON-samordnare angående brottsutredningar i konkurs. De är ofta kammaråklagare eller seniora åklagare på respektive ort som arbetar som mängdåklagare och som tar emot din anmälan. De ska även fungera som diskussionspartner där du kan redogöra för dina iakttagelser under konkursutredningen och inhämta synpunkter.

Stockholm och Gotland

Peter W Nilsson, senior åklagare
Tel: 010 – 562 92 95
[email protected]

Västmanland, Uppsala och Gävleborg

Stig Ernsund, senior åklagare
Tel: 010 – 562 96 84
[email protected]

Göteborg

Katarina Wingård, senior åklagare
Tel: 010 – 562 93 58
[email protected]

Malmö

Magnus Ramebäck, senior åklagare
Tel: 010 – 562 95 30
[email protected]

Umeå och Sundsvall

Lotta Sundström, vice chefsåklagare
Tel: 010 – 562 97 92
[email protected]

Linköping och Örebro

Tomas Persson, senior åklagare
Tel: 010 – 562 98 49
[email protected]