Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Guider och vägledningar

Bland våra guider och vägledningar hittar du bland annat vår brottsförebyggande strategi, information om hur du kan göra säkrare upphandlingar och en vägledning för konkursförvaltare. Dokumenten har vi samlat i bokstavsordning efter ämneskategori.

EU-bedrägerier

Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen, SEFI-rådet, ansvarar för att samordna åtgärder i Sverige mot bedrägerier och andra missbruk av EU-relaterade medel. Ekobrottsmyndigheten ansvarar för rådets kanslifunktioner och är ständig ordförande. Som ett led i EU:s policy för bedrägeribekämpning finns det en vägledning för hantering av misstänkt brottslighet i samband med förvaltning av EU-medel. Målgruppen är handläggare och chefer vid de myndigheter i Sverige som hanterar EU-medel.

Internationellt

Investeringsbedrägerier har ökat med åren och i de flesta av dessa ärenden behövs internationell samordning. Eurojust har nyligen tagit fram en ny slags handledning med beskrivning av hur Eurojust, Europol med flera, kan hjälpa till i dessa ärenden. Här får du exempel på vilka utmaningar som finns, tips på hur dessa kan undvikas och också goda exempel. Handledningen baserar sig på flera svenska ärenden. Vill du veta mer – kontakta Ekobrottsmyndigheten och be att få prata med vår utsända på Eurojust, Maja Kullinger.

Konkursförvaltare

Konkursförvaltarna är många gånger de första att upptäcka begången ekonomisk brottslighet. Här har vi samlat guider och vägledningar som kan vara till hjälp i ditt arbete.

Penningtvätt

Verksamheter som bedriver handel med varor mot kontant betalning löper risk att utnyttjas i penningtvättsbrott och terrorfinansiering. Vägledningen nedan riktar sig till dig som är företagare och vill veta mer om hur du kan skydda dig. Foldern har tagits fram av länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland i samarbete med Samordningsfunktionen mot penningtvätt och terrorfinansiering. Samordningsfunktionen leds av polismyndigheten och består av 17 organisationer.

Redovisning

Ekobrottsmyndigheten samarbetar med SRF konsulterna (SRF) och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). Tillsammans med FAR har vi tagit fram en guide med praktiska tillämpningsfrågor inom ekobrottsområdet som riktar sig till redovisningskonsulter. I guiden hittar du bland annat information om vad som utmärker ett brott, exempelfall och information om brottmålsprocessen.

För revisorer

En samarbetsgrupp bestående av medarbetare från EBM och FAR har tagit fram en vägledning angående revisorns skyldigheter vid misstanke om brott. Vägledningen presenterar en modell för hur man kan hantera frågor som rör anmälningsskyldigheten enligt aktiebolagslagen.