Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Guider och vägledningar

Bland våra guider och vägledningar hittar du bland annat vår brottsförebyggande strategi, information om hur du kan göra säkrare upphandlingar och en vägledning för konkursförvaltare. Dokumenten har vi samlat i bokstavsordning efter ämneskategori.

EU-bedrägerier

Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen, SEFI-rådet, ansvarar för att samordna åtgärder i Sverige mot bedrägerier och andra missbruk av EU-relaterade medel. Ekobrottsmyndigheten ansvarar för rådets kanslifunktioner och är ständig ordförande. Som ett led i EU:s policy för bedrägeribekämpning finns det en vägledning för hantering av misstänkt brottslighet i samband med förvaltning av EU-medel. Målgruppen är handläggare och chefer vid de myndigheter i Sverige som hanterar EU-medel.

Brottsförebyggande arbete

Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande arbete går ut på att i samarbete med andra göra det svårare, mer riskabelt och mindre lönsamt att begå ekonomisk brottslighet. Vi är en specialistmyndighet som har unika kunskaper om ekonomisk brottslighet, men för att förebygga brott behöver vi samverka med andra.

För konkursförvaltare

Konkursförvaltarna är många gånger de första att upptäcka begången ekonomisk brottslighet. Här har vi samlat guider och vägledningar som kan vara till hjälp i ditt arbete.

Penningtvätt

Verksamheter som bedriver handel med varor mot kontant betalning löper risk att utnyttjas i penningtvättsbrott och terrorfinansiering. Vägledningen nedan riktar sig till dig som är företagare och vill veta mer om hur du kan skydda dig. Foldern har tagits fram av länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland i samarbete med Samordningsfunktionen mot penningtvätt och terrorfinansiering. Samordningsfunktionen leds av polismyndigheten och består av 17 organisationer.

För redovisningskonsulter

Ekobrottsmyndigheten samarbetar med SRF konsulterna (SRF) och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). Tillsammans med FAR har vi tagit fram en guide med praktiska tillämpningsfrågor inom ekobrottsområdet som riktar sig till redovisningskonsulter. I guiden hittar du bland annat information om vad som utmärker ett brott, exempelfall och information om brottmålsprocessen.