Start of content

Samverkan

En viktig del i vårt arbete är kontakter och samverkan med andra myndigheter och organisationer. Här hittar du information om en del av vår samverkan.

Andra myndigheter

Ekobrottsmyndighetens arbete sker i nära samarbete med experter från andra myndigheter. Skatteverkets skattebrottsenheter biträder Ekobrottsmyndigheten i utredningar som gäller främst skattebrott och bokföringsbrott. Ekobrottsmyndigheten har en nära samverkan med skattebrottsenheterna.

Vi har också ett samarbete med Tullverket vid förundersökning och lagföring av tullbrott. Exempel på andra samverkande myndigheter är Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen, Bolagsverket och Brottsförebyggande rådet.

Näringslivet och branschorganisationer

Ett bra regionalt samarbete är en betydelsefull del i det brottsförebyggande arbetet. Vi har goda kontakter med konkursförvaltare och näringslivet, exempelvis banker samt med olika branschorganisationer, bland annat revisorernas organ FAR. Ibland kommer initiativet till kontakt eller samarbete från organisationer som företräder branscher där det förekommer problem med svart ekonomi.

Publicerat 2010-05-16. Uppdaterat 2017-05-16

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Operativ samordningsansvarig av s.k. assistansbedrägerier

En operativ samordningsgrupp inrättas, efter beslut av Riksåklagaren, i frågor om bedrägerier mot s.k. assistansersättning. För att samordna de ärenden som kan framkomma hos Ekobrottsmyndigheten tillsätts en operativ samordningsansvarig som samverkande myndigheter kan kontakta i dessa frågor.

Mer information här

Klarsignal logotyp
Klarsignal är ett projekt som handlar om att minska förekomsten av svartjobb inom de gröna näringarna.

Till webbplatsen klarsignal.se