Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Polis på EBM

Som polis vid Ekobrottsmyndigheten arbetar du med fokus mot den grova ekonomiska brottsligheten och kriminella nätverk. Det är ett omväxlande arbete där du har stora möjligheter att utvecklas.

Foto: Rickard Kilström.

Ekonomisk brottslighet är ett stort samhällsproblem. Staten går årligen miste om många miljarder kronor i undanhållna skatter och avgifter, men också i form av bidrag som felaktigt betalas ut till kriminella. Den sunda konkurrensen påverkas negativt. Ytterst drabbar den ekonomiska brottsligheten medborgarna och förtroendet för vår demokrati.

Vad vi gör

Ekobrottsmyndigheten, EBM, är en myndighet med specialister som bedriver heltäckande brottsbekämpning genom att förebygga, upptäcka, avbryta, utreda och lagföra ekonomiska brott. På myndigheten arbetar cirka 720 medarbetare med olika kompetenser såsom åklagare, poliser, ekobrottsutredare, administratörer och andra specialister. Alla kompetenser och yrkesroller är samlade under samma tak och vi arbetar tillsammans för att bidra till ökad trygghet och minskad ekonomisk brottslighet.

Arbetar i team

Som polis på EBM kan du arbeta bland annat som utredare, spanare eller underrättelsehandläggare. Våra poliser har olika bakgrund och stor polisiär bredd. Vi arbetar i fasta eller tillfälliga team där du som polis arbetar tillsammans med åklagare och andra specialister, till exempel it-forensiker, ekorevisorer, analytiker och spanare.

Alla förundersökningar på EBM är åklagarledda.

Operativ verksamhet

Den operativa verksamheten på Ekobrottsmyndigheten består av tio ekobrottskamrar, en finansmarknadskammare, sex polisoperativa enheter och ett brottsförebyggande kansli.

Kamrarna är organiserade under tre geografiska avdelningar, Nordöst, Stockholm och Sydväst, som lokalt leds av en kammarchef tillsammans med tre avdelningschefer och Ekobrottsmyndighetens polischef på nationell nivå. Kamrarna utreder och lagför ärenden.

Poliserna på Finansmarknadskammaren utreder brott vid aktiehandel, främst insiderbrott. Kammaren är placerad i Stockholm, men arbetar över hela landet.

De polisoperativa enheterna, POE, är placerade på sex orter och bedriver underrättelseverksamhet och spaning enligt det nationella spaningskonceptet. Vid POE finns också vår informatörsverksamhet och funktion för hemliga tvångsmedel.

Förebygger brott

EBM:s brottsförebyggande uppdrag innebär att alla medarbetare ska arbeta med ett brottsförebyggande perspektiv. I det brottsförebyggande arbetet omhändertas kunskap om brottsligheten och förebyggande förslag från samtliga medarbetare. Som polis på EBM innebär detta att du vid sidan om ditt utredningsuppdrag ibland kan arbeta operativt brottsförebyggande genom att förmedla kunskap om ekonomisk brottslighet externt eller strategiskt brottsförebyggande genom att till exempel bidra i arbetet med regeringens utredningar, kommande lagstiftning och delta i myndighetens remissarbete.

Anställd av NOA

Poliser som tjänstgör vid EBM är anställda av NOA, Polisens nationella operativa avdelning. Den polisiära verksamheten leds av EBM:s polischef vid Ekobrottskansliet.

Kompetensutveckling

För att kunna jobba som polis på EBM behöver du inga djupare kunskaper i till exempel företagsekonomi eller matematik. Det gemensamma för våra poliser är att det finns ett stort intresse och driv att bekämpa ekonomisk brottslighet. På EBM jobbar vi strategiskt med att höja våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Du har möjlighet att genomgå grundutbildningar som kompletteras med spetsutbildningar utifrån behov. Du kommer även att gå de utbildningar som krävs för att bibehålla din polisiära kompetens.

EBM-modellen

På Ekobrottsmyndigheten strävar vi efter att alla medarbetare ska ha helhetssyn på verksamheten, arbeta teambaserat och ha tillit till varandra. Vi har därför utvecklat en medarbetarpolicy som vi kallar EBM-modellen.

Vårt arbete präglas av helhetssyn på vårt brottsbekämpande uppdrag där alla medarbetare tar ansvar för myndighetens samlade verksamhet och resultat. Vi är alla specialister på vårt eget sakområde samtidigt som vi har god kunskap om andras. Genom att aktivt dela med oss och ta del av varandras styrkor stärker vi den kontinuerliga kompetensutvecklingen.

Läs mer om EBM-modellen

Resor

Ekobrottsmyndighetens ärenden har ofta internationella kopplingar, vilket innebär att vi samverkar internationellt med bland annat Europol och Eurojust. Då EBM dessutom är rikstäckande och finns på åtta orter över hela Sverige kan det förekomma resor i jobbet både inom och utanför landet.

Förtroendearbetstid

Som polis på EBM har du förtroendearbetstid och arbetar oftast vardagar. Verksamheten är i huvudsak planerad vilket skapar förutsättningar för en god och hållbar arbetsmiljö.

Frågor?

Har du fler frågor om hur det är att arbeta som polis på Ekobrottsmyndigheten är du välkommen att kontakta:

[email protected]

Vid mer specifika frågor gällande en utlyst tjänst, vänligen kontakta rekryterande chef via de kontaktuppgifter som framgår i respektive jobbannons.