Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Upphandla säkert

Att anlita seriösa leverantörer är lika viktigt för dig som driver ett företag som för dig som arbetar inom offentlig sektor. Här följer några brottsförebyggande råd från oss på Ekobrottsmyndigheten.

För företagets säkerhet och för dig som företagare är det viktigt att du anlitar seriösa leverantörer när du upphandlar tjänster. Detsamma gäller givetvis dig som sköter upphandling eller avropar tjänster inom offentlig sektor.

Checka av riskerna

Att avgöra om ett företag är seriöst eller inte kan vara knepigt. För att undvika oseriösa aktörer kan den här checklistan med varningssignaler vara till hjälp. Den riktar sig till dig som är inköpare eller upphandlare inom privat eller offentlig organisation, men även till dig som arbetar med granskning av företag inom tillsyn och kontroll.

Checklista: Vet du vem du gör affärer med, 2022 (pdf)

Satsa på god kvalitet

När du som företagare upphandlar en tjänst ska du vara säker på att tjänsten är vit och utförs av ett seriöst företag. Annars riskerar ditt företag att få dåligt rykte. Du kan också drabbas av ekonomiska problem eller bli av med dina avtal med uppdragsgivare och beställare. Ställ krav på företaget och följ upp avtalet under hela avtalsperioden. Då är chansen större att du kan undvika oseriösa leverantörer och svart arbetskraft.

Titta inte bara på priset när du upphandlar. Satsa på god kvalitet. Det lönar sig i längden.

Vad är svart arbetskraft?

  • Den som utför tjänsten låter helt eller delvis bli att betala skatt. Hen får sämre anställningstrygghet och riskerar att bli utan ersättning vid sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet.
  • Den som anlitar eller anställer svart arbetskraft begår ett brott och riskerar straffrättsliga följder.
  • Svart arbete snedvrider konkurrensen och riskerar att slå ut seriösa företag. Med bra rutiner, krav och uppföljning vid upphandling minskar risken för svart arbetskraft.

Följden av svartarbete

Det har visat sig i samband med brottsutredningar att till synes seriösa företag med fast anställd personal har anlitat svart arbetskraft i lika hög utsträckning som man har anlitat korrekt redovisad arbetskraft. Den svarta arbetskraften har dolts genom underentreprenörer som anlitats i andra och tredje led eller genom inhyrd personal från oseriösa personaluthyrningsföretag.

Kortfattat kan man sammanfatta följderna av svart arbetskraft enligt följande:

  • Svart arbete snedvrider konkurrensen.
  • Svart arbete minskar utrymmet för vita och seriösa jobb.
  • Svart arbete medför inkomstbortfall för stat och kommun.

LOU – en hjälp att ställa krav

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv och motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör EU och EES. Den ger dig stora möjligheter att ställa krav på leverantörer och på så sätt undvika svart arbetskraft i utförandet av tjänster. Samma gäller för de områden som regleras av speciallagstiftningar inom upphandling.

Mer information

Vägledningen ”Riskfaktorer – en vägledning för schysstare konkurrens” har tagits fram av myndigheter och arbetsmarknadsorganisationer i samverkan:

Riskfaktorer – vägledning för schysstare konkurrens, 2019 (pdf)

Läs mer om stöd vid offentlig upphandling på Skatteverket.se

Kom ihåg!

Det är viktigt att både vid anbudstillfället och fortlöpande under avtalstiden begära in:

  • uppgifter från Skatteverket avseende skatteregistrering och senaste beslutade arbetsuppgifter genom tjänsten ”Hämta företagsinformation”
  • uppgift om restförda skatter hos Kronofogden
  • uppgifter för att bedöma leverantörens ekonomiska ställning genom till exempel kreditupplysningsföretag eller relevanta nyckeltal.