Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Organiserad brottslighet

Ekonomisk brottslighet blir allt mer organiserad och integrerad med den brottslighet som kriminella nätverk ägnar sig åt. Att bekämpa organiserad brottslighet är ett av Ekobrottsmyndighetens viktigaste uppdrag.

Att bekämpa organiserad brottslighet är ett av våra viktigaste uppdrag. Montage: Istock/EBM

Organiserad brottslighet är ett samlingsnamn för brottslighet där minst två personer varaktigt över tid begår allvarliga brott i samarbete, i syfte att uppnå ekonomisk vinst eller skaffa sig makt. För att komma åt denna brottslighet arbetar Ekobrottsmyndigheten på bred front.

Som begreppet antyder handlar det inte om en typ av brott, utan om flera. Det kan röra sig om allt från narkotikabrott och människohandel till penningtvätt och skattebrott, men brottsligheten kännetecknas också ofta av följande:

  • Otillbörlig påverkan på politiker, medier, offentlig förvaltning eller rättsliga myndigheter.
  • Användning av våld eller andra metoder för hot
  • Användning av kommersiella och affärsmässiga strukturer där verksamheten kännetecknas av kontroll och disciplin och där deltagarna som regel har egna avgränsade ansvarsområden.
  • Komplexa upplägg och internationella kopplingar.
  • Även om det förekommer internationella kopplingar så är verksamheten ofta lokalt knuten till ett visst geografiskt område.

Så arbetar vi

Att bekämpa organiserad brottslighet är centralt i arbetet för ett tryggare Sverige och hör till ett av Ekobrottsmyndighetens allra viktigaste uppdrag. Ett effektivt sätt att slå mot den organiserade brottsligheten är att inrikta sig mot strategiska personers näringsverksamhet. Att bekämpa bidragsbrott, skattebrott och missbruk av tillstånd rubbar den ekonomiska basen för grov kriminalitet.

Unik kompetens

Inom Ekobrottsmyndigheten är arbetet mot organiserad brottslighet en integrerad del i kärnuppdraget. Myndigheten har unika kompetenser inom området ekonomisk brottslighet och företag som brottsverktyg inom organiserad brottslighet är vanligt förekommande. Brottslig verksamhet som rör exempelvis narkotika och vapen efterföljs ofta av brott i näringsverksamhet och penningtvätt.

”OB-arbetet”

För att effektivt komma åt den organiserade brottsligheten samverkar vi med andra myndigheter, bland annat genom det så kallade ”OB-arbetet”, eller Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. Detta startade 2009 och har med tiden utvecklats bland annat genom ett regeringsuppdrag 2015. Här samverkar tolv myndigheter genom att samordna sina kompetenser och verktyg för att komma åt den organiserade brottsligheten från flera håll samtidigt. I dag innefattar OB-arbetet även nio nätverksmyndigheter, samt myndighetsgemensamma nätverk inom juridisk expertis, kommunikation och säkerhet.

EBM har inom OB-arbetet handlagt flera ärenden där företag och individer, på felaktiga grunder, erhållit stora summor pengar från statliga myndigheter. Bland annat omfattande brott mot tandvårdssystemet och stora assistansbedrägerihärvor med höga skadestånd och fleråriga fängelsestraff som utgång. Myndigheten har också väckt flera åtal i ärenden med kopplingar till finansiering av terrorverksamhet och det dödliga våldet i särskild utsatta områden.

Läs mer om det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet

Gemensam lägesbild

Vartannat år tar myndigheterna fram en gemensam lägesbild om organiserad brottslighet (MGL) på uppdrag av Samverkansrådet. Samverkansrådet, där generaldirektören från samtliga myndigheter deltar, beslutar om strategiska mål och myndigheternas inriktning i bekämpningen av organiserad brottslighet. Samverkansrådet beslutar även om den strategiska inriktningen för OB-arbetet.

Syftet med den myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet är att presentera ett beslutsunderlag för myndighetsgemensamma strategiska åtgärder.

Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2023 (pdf) (Öppnas i en ny flik)