Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

”Det är lite av ett hantverk”

Möt oss på EBM

Foto: Mikael Gustavsen

”Sverige har på senare tid drabbats hårt av momsbedrägerier. Vi kan se att brottslingarna utbildar varandra i hur de ska gå till väga och sedan slår till mot olika länder. Det jag inte kan förstå är varför det inte talas mer om det här i den svenska samhällsdebatten. Varför hör vi så lite om de internationella brottsnätverken som går till attack mot Sveriges statskassa och, för att uttrycka det lite tillspetsat, pumpar ut mångmiljardbelopp? Momsbedrägerier må vara svåra att förklara, men konsekvenserna desto enklare: Hur många dagis hade vi inte kunnat driva med de här miljarderna? Hur många vårdplatser? Skolor? Det är så otroligt stora belopp som försvinner ner i fickorna på kriminella och slutar som lyxkonsumtion.

Just nu jobbar jag med ett stort momsbedrägeriärende där jag lite kort beskrivet går igenom inhämtat eller beslagtaget material. Det kan till exempel röra sig om tömningar av telefoner och datorer eller stora mängder e-post. Som analytiker på EBM arbetar jag också mycket med information som vi får in genom hemliga tvångsmedel. Här försöker jag se kopplingarna mellan olika informationsbärare för att sedan skriva ihop en rapport där jag redogör för våra fynd och hur vi kopplar ihop dem.

Bäst är det när vi har samlat in så mycket information att vi kan korsbefrukta den. Dra ihop strecken och säga att DÄR, där har vi de faktiska sakförhållanden som vi kan skriva in i vår rapport till åklagaren och som hen kan presentera för domstolen. Bevisen som kan leda till att den misstänkte kan ställas till svars och lagföras.

Ibland kallas jag att vittna i domstol och då oftast för att förklara vissa saker ytterligare. Därför försöker jag alltid uttrycka mig så tydligt jag kan i mina rapporter. Jag skriver sällan slutsatser, utan redogör bara sakligt för vad vi har hittat. När jag började som analytiker ville jag gärna brodera ut texten mer, men lärde mig vartefter att vara så specifik som möjligt. Det är lite av ett hantverk.”

Mattias, utredningsanalytiker