Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Budgetunderlag

Varje år lämnar Ekobrottsmyndigheten ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget är myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

Budget för tre år

Budgetunderlaget ska kortfattat ge underlag för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av myndighetens verksamhet.