Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Logotyp

Ekobrottsmyndighetens, EBM:s, logotyp består av en vapensköld samt namnet Ekobrottsmyndigheten och Swedish Economic Crime Authority.

Användning

Det lilla riksvapnet ingår som en del i EBM:s logotyp. I 1 § lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar anges bland annat att i näringsverksamhet får statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem eller statlig kontroll- eller garantibeteckning inte användas utan tillstånd.

EBM kan inte ge någon tillstånd att använda vår logotyp i näringsverksamhet. Om du vill använda logotypen i näringsverksamhet måste du istället ansöka om detta hos Patent- och registreringsverket. Utan ett sådant tillstånd är användning av logotypen i näringsverksamhet straffbart.

EBM:s logotyp

Här kan du ladda ner Ekobrottsmyndighetens olika logotyper. Den finns i fyra olika kombinationer:

1.


 

Centrerad med skölden ovanför texten, i färg.

Ladda ner centrerad logotyp i färg – för webb

2.


 

Centrerad med skölden ovanför texten, i svartvitt.

Ladda ner centrerad logotyp i svartvitt – för webb

3.


 

Avlång med skölden till vänster om texten, i färg.

Ladda ner avlång logotyp i färg – för webb

4.


 

Avlång med skölden till vänster om texten, i svartvitt.

Ladda ner avlång logotyp i svartvitt – för webb

Obs!

Kommunikationsenheten bör alltid konsulteras innan logotypen laddas ner och används. Vi förbehåller oss rätten att neka användande.

[email protected]