Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Bevisning utomlands

Ibland finns det bevisning utomlands. Åklagaren kan då få tillgång till den bevisningen genom olika former av internationellt straffrättsligt samarbete.

Om bevisning finns utomlands kan åklagare och domstolar under en förundersökning eller en rättegång ansöka om internationell rättslig hjälp. De kan till exempel ansöka om hjälp med förhör, husrannsakan eller beslag. Det kan ta lång tid att få svar på en sådan begäran.

Läs mer om husrannsakan

Läs mer om beslag

Olika metoder

Inom EU, bortsett från Danmark och Irland, inhämtas bevisningen genom att en så kallad europeisk utredningsorder utfärdas. En svensk åklagare kan också besluta om en så kallad europeisk arresteringsorder för att kunna frihetsberöva en person i ett annat europeiskt land.

Europeisk arresteringsorder

En europeisk arresteringsorder förutsätter att åklagaren först har begärt och fått personen häktad i sin frånvaro av en svensk tingsrätt. När den europeiska arresteringsordern är beslutad, kan personen efterlysas internationellt.

När personen grips görs vissa kontroller i det land där personen gripits och normalt överförs sedan personen till Sverige för vidare utredning här. Man kan även använda sig av en europeisk arresteringsorder för att gripa och överföra en person till Sverige för att avtjäna ett redan utdömt fängelsestraff.