Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Tillgänglighet

Nedan följer vår tillgänglighetsredogörelse. Här kan du läsa om hur vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Status: tillgänglighet

Vi vill att alla ska kunna använda vår webbplats, men är medvetna om att vissa delar inte är helt tillgängliga. Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer:

Om något inte är tillgängligt

Om du behöver innehåll från Ekobrottsmyndigheten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på flera sätt:

Rapportera gärna brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss gärna! Då får vi veta att problemet finns.

Mejla oss om brister

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning:

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se)

Teknisk information

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Problem med tillgänglighet

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt och brister sålunda i förenlighet med lagkraven. Det gäller problem vid användning vid följande

Utan synförmåga


  • Länkstigen är inte placerad i början av sidorna.

  • Det finns en knapp som tillhör webbplatsens sökfunktion. Den saknar dock en markering om att den tillhör sökfunktionen anpassad för hjälpmedel. Det finns ett antal markeringar av samma typ som informerar om att detta är ett specifikt område som är anpassade för hjälpmedel, men dessa markeringar är inte åtskilda.

Nedsatt färgseende


  • Texter och rubriker är placerade direkt på bilden. Det kan vara störande för läsare när viss del av bilden tränger igenom texten.

Bild: Istock