Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Tillgänglighet

Nedan följer vår tillgänglighetsredogörelse. Här kan du läsa om hur vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Status: tillgänglighet

Vi vill att alla ska kunna använda vår webbplats, men är medvetna om att vissa delar inte är helt tillgängliga. Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer:

Om något inte är tillgängligt

Om du behöver innehåll från Ekobrottsmyndigheten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på flera sätt:

Rapportera gärna brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss gärna! Då får vi veta att problemet finns.

Mejla oss på Kommunikationsenheten om brister

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning:

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se) (Öppnas i en ny flik)

Teknisk information

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Problem med tillgänglighet

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt och brister sålunda i förenlighet med lagkraven. Det gäller problem vid användning vid följande

Utan synförmåga


  • Länkstigen är inte placerad i början av sidorna.

  • Det finns en knapp som tillhör webbplatsens sökfunktion. Den saknar dock en markering om att den tillhör sökfunktionen anpassad för hjälpmedel. Det finns ett antal markeringar av samma typ som informerar om att detta är ett specifikt område som är anpassade för hjälpmedel, men dessa markeringar är inte åtskilda.

Nedsatt färgseende


  • Texter och rubriker är placerade direkt på bilden. Det kan vara störande för läsare när viss del av bilden tränger igenom texten.

Innehåll som ej omfattas

Det finns också innehåll på Ekobrottsmyndigheten.se som inte omfattas av lagen. Följande innehåll är bara delvis tillgängligt, men undantas enligt § 2 förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service:

  • Vissa filmer som är publicerade före 23 september 2020.
  • Vissa dokument som är publicerade före 23 september 2020.

Undantag och prioriteringar

Ekobrottsmyndigheten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

  • Vissa dokument. Då vi har ett betydande antal rapporter, remisser och rättspromemorior publicerade på vår webbplats har vi valt att göra en prioritering och endast tillgängliggöra 20 av dessa.