Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Arbeta på EBM

Vill du bli en av oss och delta i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten? På Ekobrottsmyndigheten, EBM, jobbar specialutbildade åklagare, poliser, revisorer, analytiker och andra specialister tillsammans i särskilda utredningsteam.

Foto: Ann-Sofi Andersson, Mikael Gustavsen, Rickard Kilström. Illustration: Johan Hallnäs.

Vi erbjuder dig en arbetsplats där du arbetar med kvalificerade kollegor och har möjlighet till egen utveckling samtidigt som du får bidra till samhällsnyttan vid bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten.

Dynamisk miljö

Ekonomisk brottslighet är ofta komplicerad och kräver flera olika kompetenser för att utredas framgångsrikt. Hos oss arbetar specialutbildade åklagare, poliser, revisorer, analytiker och andra specialister tillsammans under gemensam ledning och styrning i särskilda utredningsteam. Polisoperativa enheter stöttar med underrättelsetjänst, spaning och hemliga tvångsmedel.

Ekoadministratörerna och övrig administrativ personal svarar för operativ och administrativ service.

Olika yrkeskategorier under samma tak ger förutsättningar för en dynamisk arbetsmiljö med effektiva ärendeprocesser. Detta är unikt och kärnan i EBM:s konstruktion.

Höjer kompetensen

Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för att uppnå goda verksamhetsresultat. På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi strategiskt med att höja våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Du får en gedigen grundutbildning som kan kompletteras med spetsutbildningar utifrån dina behov. Vi har även ledarskapsutbildningar och utbildningar för medarbetare som vill utvecklas i teamarbetet.

Utbildningarna riktar sig i första hand till medarbetare vid Ekobrottsmyndigheten, men i mån av plats kan vi också ta in deltagare från samverkande myndigheter.

Vill du veta mer om våra utbildningar? Kontakta vår utbildningsfunktion på:  [email protected]

EBM-modellen

På Ekobrottsmyndigheten strävar vi efter att alla medarbetare ska ha en helhetssyn på verksamheten, arbeta teambaserat och ha en tillit till varandra. Vi har därför utvecklat en medarbetarpolicy som vi kallar EBM-modellen.

Vårt arbete präglas av en helhetssyn på vårt brottsbekämpande uppdrag där alla medarbetare tar ansvar för myndighetens samlade verksamhet och resultat. Vi är alla specialister på vårt eget sakområde samtidigt som vi har god kunskap om andras. Genom att aktivt dela med oss och ta del av varandras styrkor stärker vi den kontinuerliga kompetensutvecklingen.

Vi arbetar tillsammans i fasta eller tillfälliga team och tar på så sätt tillvara vår breda och djupa kompetens. Medarbetarnas kunskap och initiativ är centrala för verksamhetens utveckling.

Läs mer om EBM-modellen (pdf)

Ledarkriterier

För att tydliggöra chefsuppdraget och de förväntningar som finns på chefsrollen har Ekobrottsmyndigheten tagit fram ledarkriterier. De ska fungera som ett underlag för att attrahera och rekrytera såväl chefer som medarbetare till myndigheten och användas i utvecklingen av chefs- och ledarskapet.

Förhoppningen är att chefer på alla nivåer inom myndigheten ska kunna hämta stöd och inspiration i ledarkriterierna i sitt dagliga ledarskap.

Läs mer om våra ledarkriterier (pdf) (Öppnas i en ny flik)