Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Aktuellt

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet. Här publicerar vi nyheter och pressmeddelanden om vår verksamhet.

Undvik oseriösa aktörer med EBM:s checklista

Oseriösa aktörer använder ofta företag som ett brottsverktyg. Det drabbar både offentliga och privata aktörer genom minskade skatteintäkter och osund konkurrens. För att upptäcka varningssignalerna i tid kan man använda sig av Ekobrottsmyndighetens checklista som nu har uppdaterats.

17 AUGUSTI 2022

Almedalen 2022

På söndag den 3 juli inleds årets Almedalsvecka i Visby. I år arrangerar Ekobrottsmyndigheten inga egna seminarier. Däremot medverkar våra specialister vid ett flertal seminarier där vi kan bidra med våra kunskaper.

01 JULI 2022

Åtal för grova ekobrott och grovt narkotikabrott i Göteborg

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har i dag väckt åtal mot sex personer för delaktighet i omfattande penningtvätt kopplat till misstänkt skatte- och narkotikabrottslighet. Den misstänkta brottsligheten har pågått under åren 2019 – 2022.

10 JUNI 2022

Åtal för grova ekobrott kopplat till försäljning av lustpreparat

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har i dag väckt åtal mot två företagare bosatta i Stockholm, samt en svensk medborgare bosatt i Monaco. Brottsmisstankarna rör grova skattebrott och grova penningtvättsbrott. Företagarnas produkter saluförs i dag av flera stora apotekskedjor.

01 JUNI 2022

Kraftig ökning av brottslighet kopplat till införsel och försäljning av hundar

De senaste årens ökade efterfrågan på hundar utnyttjas av den organiserade brottsligheten som inkomstkälla, men även av ideella föreningar och enskilda individer. Smuggling och oredovisad försäljning av hundar kan pågå bakom en legal fasad. I en rapport från Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Skatteverket listas flera åtgärder som skulle öka möjligheterna att förhindra brottsligheten.   

30 MAJ 2022

Åtal för grova ekobrott kopplade till olagliga läkemedel

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal mot en person som misstänks ha bedrivit olaglig försäljning av läkemedel i form av potensmedel. Läkemedlet är inte godkänt i Sverige och försäljningen har pågått under flera år utan tillstånd, utan bokföring och utan att skatter har betalats.

20 MAJ 2022