Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

”Våra kurser ger mig kontakter över hela världen”

Möt oss på EBM

Foto: Tim Kristensson

Spelimperiet drog in hundratals miljoner på illegala spelautomater. Dessa stod utplacerade i tobaksbutiker över hela Sverige och lockade spelsugna kunder som betalade kontant. Det här var 2007 och jag hade precis halkat in på EBM efter tio år inom mjukvarubranschen där jag visserligen hade trivts, men tröttnat. Inom IT-bolagen på den tiden handlade allt om pengar och jag ville göra skillnad.

Som IT-forensiker inom rättsväsendet söker jag bevis i digital media. Spelärendet, som är det största EBM Göteborg har utrett, var min första utredning. Vi höll på i ett och ett halvt år, gjorde 40 tillslag i Sverige, tog hjälp av polis utomlands och satte upp en labbmiljö på kontoret för att undersöka hur allt hängde samman: hur maskinerna fungerade och kommunicerade med servern i Tyskland.

En telefon är ju i dag som en liten dator. Det kommer hela tiden nya uppdateringar och för oss gäller det att hålla koll på den digitala marknaden. Vi kan ju inte börja slå i böcker när vi är ute på tillslag, utan måste känna till det senaste inom både metoder och teknik. Omkring en femtedel av vår tid ägnas därför åt vidareutbildning och verksamhetsutveckling. Kurserna anordnas ofta i Sverige men också utomlands där många av de ledande experterna och programleverantörerna finns. Det har gett mig ett gediget kontaktnät över hela världen.

På EBM jobbar vi teambaserat efter EBM-modellen, vilket gör att vi IT-forensiker ofta är med under hela utredningen och inte bara när en mobiltelefon eller dator ska tömmas. Vi är en stödfunktion, men vill vara med från början så att vi vet vad ärendet handlar om och kan komplettera utredningen med vår expertis. Inför tillslagen behöver vi veta vad som väntar och vad vi ska leta efter. Det finns också en kultur på EBM där vi hjälper varandra och delar med oss av vår kunskap.

Många ärenden bygger helt på digital bevisning. Den IT-forensiska verksamheten blir därför allt viktigare. Brottsligheten inom det digitala ligger alltid steget före, men utvecklingen inom rättsväsendet går också fort. Ny lagstiftning förenklar vårt arbete och på marknaden riktar sig allt fler produkter till oss. På EBM är intresset dessutom stort för att vi ska ligga i framkant.”

Anders, IT-forensiker