Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Yppandeförbud

Yppandeförbud kan meddelas den som har deltagit vid en domstolsförhandling eller har medverkat vid ett polisförhör. Det innebär ett förbud att berätta för andra vad som sagts vid förhandlingen eller förhöret.

I vissa brottsutredningar förekommer uppgifter som är mycket känsliga. Det kan röra sig om känsliga personuppgifter, affärshemligheter eller vissa uppgifter i utredningen. Det finns regler som gör det möjligt att förbjuda de närvarande att berätta för utomstående om dessa uppgifter: de meddelas ett yppandeförbud.

Straffas med böter

Det är brottsligt att bryta mot ett yppandeförbud. Den som bryter mot förbudet kan straffas med böter.

Under förundersökning

Förekommer känsliga uppgifter i en förundersökning och de har behandlats i samband med ett förhör, kan åklagaren besluta om yppandeförbud för de som närvarat vid förhöret. Det gör att till exempel en försvarsadvokat eller ett vittne inte får uttala sig i media om vad som avhandlats vid förhöret.

Vid domstolsförhandling

Ibland förekommer känsliga uppgifter vid en förhandling i domstol. Det kan röra sig till exempel om uppgifter som lämnas vid en häktningsförhandling eller huvudförhandling där domstolen beslutat om stängda dörrar. Förhandling bakom stängda dörrar innebär att förhandlingen ska vara hemlig och att ingen utomstående därmed har rätt att närvara. Vid en sådan förhandling kan domstolen besluta om yppandeförbud för de närvarande.