Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Anmäl ekobrott

Har du sett eller hört något som kan hjälpa Ekobrottsmyndigheten att upptäcka, förebygga eller utreda ekobrott? Hör av dig till oss.

Det enklaste sättet att anmäla misstankar om ekonomisk brottslighet är att fylla i blanketten nedan. Anmälningsblanketten kan antingen fyllas i digitalt, sparas och skrivas ut – eller skrivas ut och fyllas i för hand.

Blankett för anmälan om ekobrott (pdf) (Öppnas i en ny flik)

Gör såhär


 • Fyll i alla uppgifterna tydligt.
 • Försök att besvara frågorna på blanketten så noga som möjligt. Du ser dem även längre ner på den här sidan. Du behöver inte besvara alla, bara de du kan besvara.
 • Skriv ut blanketten och skriv under. En digital underskrift godkänns inte.
 • Skicka din ifyllda och undertecknade blankett till närmaste postadress, du ser adresserna på blanketten. Du kan också lämna in blanketten till  Ekobrottsmyndigheten på respektive ort.

Adresserna till Ekobrottsmyndighetens olika kontor hittar du även om du klickar på följande länk:

Kontakta oss (Öppnas i en ny flik)

Frågor att besvara


 • Vem kan misstänkas för brottet? Är det till exempel företrädare för bolag, privatpersoner eller är det personer som styr i bolag utan att synas formellt? Ange personuppgifter, adressuppgifter och andra kontaktuppgifter om du har några.
 • Vad består den kriminella handlingen av? Beskriv vad som har hänt och på vilket sätt den misstänkta har agerat.
 • När inträffade brottet? Är det en viss tidpunkt eller under en tidsperiod?
 • Var inträffade brottet? Var befann sig personen? Var har eventuellt bolag sitt säte? Finns filialer? Var finns de?
 • Vad finns det för bevisning för påståendet om brott? Finns vittnen som kan höras om det inträffade? Ange namn och kontaktuppgifter till dessa om möjligt.
 • Finns skriftlig bevisning? Bifoga den till denna anmälan eller ange var den finns.
 • Finns tillgångar hos den misstänkta eller företaget som kan kopplas till den brottsliga verksamheten? Det kan röra sig om tillgångar som förvärvats direkt genom brottet eller som har kunnat förvärvas med medel som kommer från brottsligheten. Vänligen ange i vilken form och var de kan anträffas.
 • Finns det någon fysisk plats eller webbsida där vi kan se tecken på den brottsliga verksamheten?

Anmäla eller tipsa?

När du lämnar ett tips om ekobrott, kan du välja om du vill vara anonym eller inte. Det gäller inte vid en anmälan, då måste du uppge namn. En anonym anmälan hanteras som ett tips.

Tips

Tips eller anonyma anmälningar lämnas som regel till Ekobrottsmyndighetens polisoperativa enhet som bedömer om uppgifterna i tipset är tillräckligt preciserade och underbyggda för att gå vidare med dem. Om de är det kan tipsen tillsammans med andra inhämtade uppgifter ligga till grund för en brottsanmälan från den polisoperativa enheten till Ekobrottsmyndighetens brottsutredande verksamhet.

Jag vill tipsa om ekobrott (Öppnas i en ny flik)

Anmälan

En brottsanmälan hamnar direkt hos den brottsutredande verksamheten där en åklagare då tar ställning till om en förundersökning ska inledas eller inte. I nedan grafik kan du se vad som händer med en anmälan efter att den har inkommit till Ekobrottsmyndigheten.

Känsliga uppgifter

Känsliga uppgifter blir ofta sekretessbelagda. En anmälan som inkommer till Ekobrottsmyndigheten omfattas som regel av sekretess om den innehåller känsliga uppgifter om personer och företag. Den som är misstänkt för brotten kan komma att få ta del av innehållet i anmälan och kan därmed också få reda på vem som gjort anmälan eftersom den misstänkta i vissa situationer har rätt till insyn i utredningen. En anmälan ingår som regel i förundersökningsprotokollet och protokollet kan bli offentligt i samband med att åtal väcks.

Visselblås: EU-medel

Ekobrottsmyndigheten har en särskild visselblåsarkanal för dem som i ett arbetsrelaterat sammanhang vill rapportera om missförhållanden rörande EU:s finansiella intressen i Sverige. Rapporter som inkommer till oss om detta hamnar därför hos en särskild funktion, vars uppgift är att avgöra hur de ska hanteras. Rapporterna kan handla om:

 • Bedrägerier
 • Subventionsmissbruk
 • Vissa tullbrott
 • Vissa momsbrott
 • Handlingar i strid med villkor för EU-stöd
 • Osant intygande i vissa fall, korruption, dubbelfinansiering m.m.

Läs mer om EBM:s visselblåsarfunktion (Öppnas i en ny flik)

Andra sätt att anmäla

För dig som är revisor, redovisningskonsult, konkursförvaltare eller vill anmäla EU-bedrägerier har vi samlat information om hur du kan anmäla ekobrott på andra sidor. Se relaterat innehåll nedan.