Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vittne till ekobrott

I Sverige har vi allmän vittnesplikt. Det betyder att du som vittne måste avlägga vittnesmål i domstol. Ekobrottsmyndigheten kallar dig till ett förhör som genomförs av en eller två utredare.

EBM:s åklagare med vittne och tolk. Illustration: Johan Hallnäs.

Om du blir kallad som vittne till förhör är det viktigt att du går dit. Ta med dig kallelsen som du har fått till förhöret, där det står en besöksadress och vem som kommer att förhöra dig. Anmäl dig i receptionen och säg vem du ska träffa. Kom ihåg att ta med legitimation, pass eller körkort.

Kom i tid

Du vittnar för att hjälpa domstolen att döma rätt, inte för att sätta fast eller skydda någon. Domstolen vill bara att du kommer och berättar vad du vet. Det du känner till kan vara viktigt och ha stor betydelse för domstolens beslut.

Det är viktigt att du kommer i rätt tid och till rätt plats, inte bara för att domstolen ska döma rätt, utan också för att en förhandling kostar samhället stora pengar. Om du inte kommer kan rättegången få ställas in. Detta innebär dock inte att den inte blir av, utan att du och alla andra berörda blir kallade vid ett nytt tillfälle.

Du kan höras via videolänk om domstolen godkänner det.

Om du inte dyker upp

Du kan bli skyldig att betala böter eller riskera att hämtas av polisen om du inte kommer. Du kan till och med få betala kostnader för andra som infunnit sig till domstolen. Om du har svårt att komma ska du därför genast ringa eller skriva till domstolen och meddela detta. Meddela omedelbart domstolen om du plötsligt blir sjuk. Läkarintyg måste då uppvisas. Arbete eller semester räknas inte som giltig ursäkt. Ta gärna med dig kallelsen till domstolen.

Tala under ed

För att bekräfta för domstolen att du har fått kallelsen till rättegången ska du skriva under och skicka in det svarsbrev som följer med kallelsen. På domstolen kallas det delgivning.

Att vittna vid en rättegång innebär att du talar under ed. Det betyder att du måste tala sanning och inte får undanhålla någon information. Är du osäker på någon uppgift är det viktigt att du berättar det vid förhöret. Om du inte talar sanning kan du dömas till fängelse eller böter. Den som är närstående till den som står åtalad ska inte avlägga vittnesed och är inte heller skyldig att vittna.

Ersättning

Domstolen kan bevilja dig ersättning för exempelvis resa till rättegången eller för förlorad arbetsinkomst. På Sveriges Domstolars webbplats finns mer information om ersättning till vittnen.

Läs mer om ersättning

Om du känner obehag

Många som ska vittna känner obehag inför besöket i domstolen. Du har kanske aldrig satt din fot i en domstol eller är rädd för den person som är misstänkt för brottet. Detta brukar i allmänhet gå över under förhöret.

Om du är rädd för någon, till exempel den åtalade, eller om du av någon annan orsak har särskilt svårt för att vittna när en viss person är närvarande, bör du i god tid före rättegången kontakta domstolen. Domstolen kan bestämma att den person som du är rädd för inte får vara närvarande under förhöret.

Läs mer om att vittna på Sveriges Domstolars webbplats