Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

”Det bäddar för ekonomisk brottslighet”

Möt oss på EBM

”Många av dem vi kommer i kontakt med har aldrig begått brott förut. De blir snarare brottslingar när de startar ett företag utan att läsa på först. ”Ok, kan de säga, jag har inte skickat in någon årsredovisning, men jag har ju betalat 10 000 kronor i förseningsavgift, vad gnäller ni om?!”

Att starta företag är i dag ganska enkelt. Vissa utnyttjar detta och sätter till exempel in målvakter för att lura staten och andra intressenter. Det bäddar för ekonomisk brottslighet.

På EBM jobbar olika yrkesgrupper tillsammans. Mitt jobb börjar ibland med att jag får titta igenom en anmälan och se om den är värd att gås vidare med. De flesta är standardärenden och då kan man snabbt konstatera vad som behövs göras, men ibland går det utanför ramarna. Ofta är det dessa ärenden som får oss att lyfta.

Utöver våra roller i utredningsgruppen hjälper vi även till där det behövs. Jag kan bidra med min utredarkompetens till exempel, eller göra egna skatteutredningar, men deltar också i alla diskussioner om hur vi ska gå vidare i utredningen. Att granska företag och sammanväga dess bokföring med dess skatteredovisning, bankkontoutdrag eller andra spår de lämnat efter sig kan ge oss bevis på att något är brottsligt, såväl som att vi kan utesluta vissa saker. Dessa bitar tas sedan väl om hand av förundersökningsledaren och utredarna.

Bäst är det när vi får ett svårutrett ärende men ändå väljer att köra på, tar tag i utmaningarna och ror det i land. När både åklagarsidan och utredarsidan är på tårna och allas input tas till vara så att det blir ett givande och tagande.

Bakom de riktigt bra pusselbitarna i en utredning ligger ofta hårt arbete – och framförallt, erfarenhetsbaserat arbete. Därför är det en styrka att vi sitter så pass samlat på EBM. I Linköping har vi kompetens och erfarenhet nog att kunna utreda alla typer av ekobrott – det är rätt häftigt.”

Lars, ekorevisor