Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Från anmälan till avslutat ärende

Här beskriver vi rättsprocessen för dig som är misstänkt, vittne eller kanske utsatt för ekobrott.

Rättsprocessen

Omfattningen av en brottsutredning kan variera mycket beroende på vilken typ av brott som utreds och vilka personer som är inblandade. Grafiken nedan visar hur rättsprocessen går till från att en anmälan kommer in till Ekobrottsmyndigheten, till att ärendet avslutas.

Enklare ärenden

I enklare ärenden kan det räcka med att samla in en del skriftlig bevisning från till exempel en konkursförvaltare eller från Skatteverket och sedan hålla ett förhör med den misstänkte.

Särskilt krävande ärenden

I de mer komplicerade ärendena som Ekobrottsmyndigheten utreder kan det röra sig om avancerade brottsplaner som omfattar många bolag och där många personer är inblandade. Ofta handlar det om personer inom den organiserade brottsligheten som ligger bakom brotten medan det finns andra personer (målvakter) som utåt sett företräder bolagen för att ta det straffrättsliga ansvaret. Många gånger samverkar olika personer runt ett brottsligt upplägg och inte sällan finns det internationella kopplingar. Sådana utredningar kan vara mycket komplicerade och omfattande. Ofta används olika typer av tvångsmedel för att kunna utreda vilka gärningspersonerna är och vad de har gjort sig skyldiga till.

Läs mer om personella tvångsmedel

Läs mer om andra tvångsmedel

Läs mer om organiserad brottslighet

Läs mer om målvakter

Brottsutredningen

Här beskriver vi hur en brottsutredning går till och vilka delmoment som kan ingå i en utredning fram till att utredningen avslutas.

Läs mer om brottsutredningen

Rättegången

Ofta resulterar Ekobrottsmyndighetens utredningar i att åtal väcks mot en eller flera personer. Skuldfrågan ska då avgöras av i första hand av en tingsrätt. Ibland avgör hovrätten skuldfrågan om tingsrättens dom överklagats dit. Vi beskriver översiktligt hur en domstolsförhandling går till och vilka som deltar i den.

Läs mer om rättegången

Efter rättegången

I händelse av en fällande dom ska domstolen bestämma ett straff eller kanske beslut om andra följder av brott. Vi lämnar en kort beskrivning av de olika straff som kan komma i fråga och andra följder av brott som kan omfattas av en dom. Du hittar även information om andra områden som till exempel förundersökningssekretess, överprövning och resning.

Det händer efter rättegången