Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Huvudkontoret

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor ligger på Kungsholmen i Stockholm.

Postadress

Ekobrottsmyndigheten
Box 22098
104 22 Stockholm

Besöksadress

Ekobrottsmyndigheten
Hantverkargatan 15
112 21 Stockholm

Telefon

Ring växeln: 010 – 562 90 00

E-post

Expeditionstider

Reception: 08.00-16.30
E-post till receptionen

Registrator: 09.00-12.00 samt 13.00-15.00
E-post till huvudregistrator

Organisation


Generaldirektör: Monica Rodrigo
GD-sekreterare: Carita Haaksi

Stabsenheten

Stabschef: Ann Lemne

Rättsenheten

Rättschef: Eva Melander Tell
Biträdande rättschef: Birgitta Resenius

Ekonomienheten

Ekonomichef: Kristina Larsson

HR-enheten

HR-chef: Ylva Sundberg

Enheten för kommunikation och brottsförebyggande arbete

Kommunikationschef: Helena Norman

Digitaliseringsenheten

Digitaliseringschef: Stefan Lundmark

Överåklagarens kansli

Överåklagare: Katarina Tidén

Avdelningscheferna och deras kansli

Avdelningschef/Stockholm: Carsten Helland

Avdelningschef/Sydväst: Gina Kezovska

Avdelningschef/Nordöst: Anna Wallander

Ekobrottskansliet

Polischef: Torbjörn Rosén


Foto: Ann-Sofi Andersson