Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Huvudkontoret

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor ligger på Kungsholmen i Stockholm.

Foto: Ann-Sofi Andersson.

Postadress

Ekobrottsmyndigheten
Box 22098
104 22 Stockholm

Besöksadress

Ekobrottsmyndigheten
Hantverkargatan 15
112 21 Stockholm

Telefon

Ring växeln: 010-562 90 00

E-post

Expeditionstider

Reception: 8.00-16.30
E-post till receptionen

Registrator: 9.00-12.00, 13.00-15.00
E-post till huvudregistrator

Organisation


Generaldirektör: Monica Rodrigo
GD-sekreterare: Carita Haaksi

Stabsenheten

Stabschef: Ann Lemne

Digitaliseringsenheten

Digitaliseringschef: Jens Fabricius

Ekonomienheten

Ekonomichef: Kristina Larsson

HR-enheten

HR-chef: Ylva Sundberg

Kommunikationsenheten

Kommunikationschef: Nina Odermalm Schei

Rättsenheten

Tillförordnad rättschef: Karin Mostad

Säkerhetsenheten

Säkerhetschef: Carin Hall

I anslutning till huvudkontoret finns fyra kanslier:

Avdelningschefernas kansli

Avdelningschef Stockholm: Gina Kezovska
Avdelningschef Sydväst: Annette Olsson
Avdelningschef Nordöst: Anna Wallander

Brottsförebyggande kansliet

Chef: Anna Karin Hansen

Ekobrottskansliet

Polischef: Manne Jönsson

Överåklagarens kansli

Överåklagare: Katarina Tidén