Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Registret över alla som fått ett straff

Polismyndigheten har ett register över alla som fått en påföljd för brott i Sverige. Uppgifterna omfattas av sekretess och gallras efter en viss tid beroende på vilket straffet är. Du kan själv begära ut ett utdrag ur registret för att se vad som står om dig.

Alla som har fått en påföljd för brott i Sverige hamnar i Polismyndighetens belastningsregister. Detta oavsett om straffet meddelats genom en dom, ett strafföreläggande eller genom att polisen meddelat en ordningsbot. En meddelad åtalsunderlåtelse framgår också av registret.

Läs mer om strafföreläggande

Läs mer om åtalsunderlåtelse

Sekretess

Registret är hemligt, vilket betyder att bara vissa myndigheter har rätt att ta del av vad som står där. Uppgifterna i registret omfattas av sekretess. Du kan själv begära ut ett utdrag för att se vad som står om dig. Det blir allt vanligare att arbetsgivare kräver att den som söker jobb ska lämna in ett utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning.

Gallras efter viss tid

Registret gallras efter en tid. Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Hur många år det gäller för varje straff kan du läsa mer om i faktarutan på den här sidan.

Om det innan gallring får ske meddelas en ny dom för samma person, där straffet är strängare än penningböter, kan gallringstiden förlängas.

Läs mer om gallring på Polisen.se