Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Brotten vi utreder

Ekobrottsmyndigheten utreder många olika typer av ekobrott, varav de två vanligaste är skattebrott och bokföringsbrott. Här listar vi brotten som normalt sett hamnar på vårt bord.

Ekobrott från A till Ö

 • Bokföringsbrott

  Bokföringsskyldighet innebär att den som driver ett företag måste bokföra alla affärshändelser och se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter, till exempel kvitton. All bokföring måste också sparas i sju år. Den som inte gör detta korrekt kan dömas för bokföringsbrott.

 • Borgenärsbrott

  Borgenär kallas en person som har lånat ut pengar eller som har ett krav på betalning mot en annan person, en så kallad gäldenär. Vanliga brott som rör borgenärer är oredlighet mot borgenär, vårdslöshet mot borgenär, otillbörligt gynnande av borgenär och försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning.

 • Brott mot aktiebolagslagen

  Aktiebolagslagen, ABL, innehåller regler som skyddar bolaget, aktieägarna och andra intressenter som till exempel kunder och leverantörer. Den ger även ägarna möjlighet att bestämma regler för bolagets förvaltning. Låneförbudet och målvaktsbestämmelsen hör till brott mot ABL.

 • Brott mot skattebrottslagen

  Att strunta i sin skattedeklaration för att slippa betala skatt kan vara ett exempel på skattebrott. Skattebrott är ett av de vanligaste ekobrotten och regleras i skattebrottslagen. Här regleras också försvårande av skattekontroll, skatteavdragsbrott, skatteredovisningsbrott och vårdslös skatteuppgift.

 • EU-bedrägerier

  Brott mot EU:s finansiella intressen brukar kallas för EU-bedrägerier. När EU-relaterade medel används på fel sätt, handlar det om bedrägerier eller subventionsmissbruk.

 • Finansmarknadsbrott

  Den som har hemlig information om olika händelser kopplade till börsbolag kan tjäna mycket pengar. Insiderbrott, marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation är exempel på finansmarknadsbrott. De är i sin tur en del av ett större begrepp som kallas för marknadsmissbruk.

 • Omställningsstödsbrott

  I juni 2020 trädde lagen om omställningsstöd (LOM) i kraft som en följd av den pågående pandemin, covid-19. Samtidigt fick Ekobrottsmyndigheten ansvaret att lagföra det nya brottet omställningsstödsbrott.

 • Organiserad brottslighet

  Organiserad brottslighet är ett samlingsnamn för brottslighet där minst två personer varaktigt över tid begår allvarliga brott i samarbete, i syfte att uppnå ekonomisk vinst. Ofta har brottsligheten internationella kopplingar. För att komma åt denna brottslighet arbetar Ekobrottsmyndigheten på bred front.

 • Penningtvätt

  Kriminella som drar in stora summor pengar på sin brottslighet behöver en förklaring till varifrån de kommer, men också ett sätt att dölja pengarnas egentliga ursprung. För att kunna använda pengarna utan att väcka misstanke måste de tvättas, det vill säga, kunna redovisas som lagligt intjänade.

 • Övriga ekobrott

  Bedrägeri, bidragsbrott, förskingring, svindleri och trolöshet mot huvudman är alla exempel på ekobrott som inte utreds av oss, utan av Åklagarmyndigheten. Men ibland sker undantag – och då gäller det ofta brott som har koppling till våra typiska ärenden.