Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Förebygg kriminalitet på arbetsmarknaden genom upphandling

Guider

Arbetslivskriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar såväl arbetstagare och företag, som statsfinanserna. Företag som följer lagar och regler riskerar att konkurreras ut av oseriösa aktörer. I den här vägledningen visar vi hur upphandling genom användning av avtalsvillkor och fördjupade kontroller kan förebygga brottsligheten.

Upphandling har en nyckelroll för att förebygga arbetslivskriminalitet eftersom kriminaliteten ofta förekommer i branscher där tjänster upphandlas av det offentliga och det privata näringslivet. De oseriösa aktörerna har ofta fina fasader vilket medför att registerkontroller inte är tillräckligt för att kunna upptäcka deras brottslighet.

Vilka är brotten?

Arbetslivskriminella förfaranden är ofta komplicerade och bryter mot flera olika regelverk. Det kan handla om brottslighet som skattebrott, bokföringsbrott, penningtvätt, människohandel och exploatering, arbetsmiljöbrott, bidragsbrott, brott mot utlänningslagen och annan ekonomisk brottslighet. Även brott mot andra lagar och regler kan utgöra arbetslivskriminalitet, liksom avtalsbrott. Som exempel på avtalsbrott kan brott mot kollektivavtal eller andra avtal med arbetsrättsliga villkor nämnas.

Använd er verktygslåda

Arbetslivskriminalitet behöver bekämpas genom lagföring, tillsyn och administrativa åtgärder, men också genom förebyggande åtgärder. Arbetet med att utestänga oseriösa aktörer är avgörande för att främja sund konkurrens mellan företagen. Det är ett gemensamt ansvar för myndigheter, kommuner, arbetsmarknadens parter, företag och upphandlande aktörer. Alla behöver använda sin verktygslåda om vi ska nå framgång.

Upphandlare har verktyg

Upphandlare har tillgång till flera verktyg som ger dem möjlighet att säkerställa att leverantörer och underleverantörer följer lagar och avtal. Riskbedömning och kontroll av villkor och leverantörer innan avtalsskrivning och löpande under arbetets gång möjliggör att oseriösa aktörer upptäcks tidigt och kan uteslutas.

Checka av med checklista

Ekobrottsmyndigheten har tidigare tagit fram en checklista med varningssignaler som du kan använda för att säkerställa att du endast anlitar seriösa företag. Med hjälp av checklistan kan du riskbedöma dina leverantörer för att främja sund konkurrens och undvika att skattemedel hamnar hos kriminella. Checklistan kan användas av dig som jobbar med bland annat inköp och upphandling, kontroll och tillsyn av företag samt med utbetalning av stöd och bidrag. Checklistan kompletterar vägledningen.

Läs mer om EBM:s checklista för att undvika oseriösa aktörer