Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Undvik oseriösa aktörer med EBM:s checklista

Nyheter

Oseriösa aktörer använder ofta företag som ett brottsverktyg. Det drabbar både offentliga och privata aktörer genom minskade skatteintäkter och osund konkurrens. För att upptäcka varningssignalerna i tid kan man använda sig av Ekobrottsmyndighetens checklista som nu har uppdaterats.

Vet du vem du gör affärer med? Det är ingen lätt fråga alla gånger. Ekobrottsmyndigheten har därför tagit fram en checklista som nu har uppdaterats och fått ny kostym. Genom att kryssa i de förtryckta rutorna i checklistan kan du enkelt se om dina leverantörer går att lita på. Ju fler rutor du kryssar i desto större är risken för ekonomisk brottslighet hos bolaget. Rutorna representerar nämligen varningssignaler avseende både bolag och dess företrädare.

– De oseriösa aktörerna har blivit bra på att visa fina fasader, säger Miia Vuolama, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. För att avslöja dem behöver man göra flera och djupare kontroller av både bolaget och dess företrädare.

Målgrupp

Det sker varje år offentliga upphandlingar av varor och tjänster för mer än 800 miljarder kronor i Sverige. Checklistans varningssignaler är kännetecknande för oseriösa aktörer oavsett vilken bransch de är verksamma i.

– De som jobbar med att granska företag, både inom offentlig och privat verksamhet, har stor nytta av att lära sig känna igen dessa varningssignaler, säger Miia Vuolama. Det handlar främst om personer som är verksamma inom inköp och upphandling, tillståndsgivning, kontroll och tillsyn av företag och de som betalar ut stöd och bidrag.

Inga bevis

Checklistan kan alltså användas för att sålla i tillgänglig information och varningssignalerna ses som en indikation på att det behövs fördjupade kontroller. Men det är också viktigt att komma ihåg att de just bara är signaler – inga bevis på att företaget är oseriöst, tillägger Vuolama.

– Även vid granskning av seriösa företag och företagare kan det förekomma kryss, därför är det alltid viktigt att man utreder vad signalerna beror på, säger hon.

Checklista: Vet du vem du gör affärer med? (pdf)

 


Foto: Mikael Gustavsen, Istock

Publicerat 2022-08-17. Uppdaterat 2024-03-27.