Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Dina personuppgifter

Ekobrottsmyndigheten värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter så att de är skyddade.

Ekobrottsmyndigheten är ansvarig för all behandling av personuppgifter som myndigheten utför, med undantag för den behandling som sker inom myndighetens underrättelseverksamhet. Här ligger ansvaret hos Polismyndigheten.

Vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Mer information

Du kan läsa mer om vår behandling av personuppgifter i Ekobrottsmyndighetens integritetsskyddspolicy, samt i dokumentet ”Hantering av personuppgifter i Ekobrottsmyndighetens verksamhet”.

Integritetsskyddsspolicy (pdf) (Öppnas i en ny flik)

Hantering av personuppgifter i Ekobrottsmyndighetens verksamhet (pdf) (Öppnas i en ny flik)

Frågor?

Har du frågor om Ekobrottsmyndighetens behandling av personuppgifter? Välkommen att kontakta våra dataskyddsombud.

E-post till dataskyddsombud (Öppnas i en ny flik)