Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vårt uppdrag

Det övergripande målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Ekobrottsmyndigheten, EBM, ska bidra till detta genom att bekämpa ekonomisk brottslighet.

Foto: Rickard Kilström.

Vårt arbete omfattar brottsförebyggande arbete, underrättelseverksamhet, samt utredning och lagföring.

Vi upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Vi arbetar också aktivt för att återföra brottsvinsterna. Vårt arbete genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Brottsbekämpningen förutsätter en nära och systematisk samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.

Tre verksamhetsområden

Ekobrottsmyndighetens verksamhet delas in i tre områden: utredning och lagföring, underrättelseverksamhet och brottsförebyggande verksamhet.

Utredning och lagföring

Inom myndigheten utreds ekonomisk brottslighet. Våra åklagare beslutar om åtal och för därefter statens talan i domstolarna. Detta utgör den största delen av vår verksamhet.

Underrättelseverksamhet

Underrättelseverksamheten samlar, bearbetar och analyserar information för att bygga kunskap om kriminella aktörer och brottsliga fenomen. Syftet är att upptäcka, förebygga och avbryta ekonomiska brott.

Brottsförebyggande arbete

I den brottsförebyggande verksamheten samverkar vi med andra myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer som genom sitt tillsyns- eller kontrollansvar har möjligheter att vidta åtgärder som förebygger brott. Vi följer och analyserar utvecklingen och rättstillämpningen avseende ekonomisk brottslighet för att föreslå brottsförebyggande åtgärder i lagstiftningen.

Vår instruktion

Myndighetens uppdrag anges i förordning (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer om regeringens uppdrag för EBM – riksdagen.se (Öppnas i en ny flik)

Regleringsbrev för budgetåret 2024 (pdf) – esv.se