Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publikationer

Under sidan Publikationer hittar du våra rapporter, remisser och yttranden, samt rättspromemorior från Ekobrottsmyndigheten. Du hittar också guider och vägledningar som rör ekonomisk brottslighet.

Rapporter

Rapporterna är tillgängliga för nedladdning i tre år om det inte rör sig om en utgåva som på grund av sin programperiod fortfarande är aktuell. Hör av dig om du är på jakt efter äldre handlingar, se kontaktuppgifter i faktarutan här intill.

Läs mer om rapporter (Öppnas i en ny flik)

Guider och vägledningar

Ekobrottsmyndigheten har tagit fram flera guider och vägledningar. Här hittar du bland annat vår vägledning för dig som är konkursförvaltare och vill anmäla ett brott, men också en checklista med varningssignaler för dig som är inköpare eller upphandlare inom privat eller offentlig verksamhet. Checklistan riktar sig även till dig som arbetar med granskning av företag inom tillsyn och kontroll.

Läs mer om guider och vägledningar (Öppnas i en ny flik)

Remisser och yttranden

Ekobrottsmyndigheten föreslår ibland ny eller förändrad lagstiftning. Det gör vi genom att svara på så kallade remisser. Innan regeringen tar ställning till ett nytt lagförslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter.

Läs mer: Remisser och yttranden 2021-2024

Rätts-PM: Stöd till åklagare

Ekobrottsmyndighetens rättspromemorior ger kunskap om hur ny lagstiftning tillämpas. Avsikten är att peka på några av de frågor som kan uppstå under en rättsprocess och ge vägledning i hur dessa kan angripas och besvaras.

Läs mer: Rätts-pm: Stöd till åklagare (Öppnas i en ny flik)