Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Checklista: Så undviker du oseriösa aktörer

Guide

Företag används ofta som brottsverktyg inom den ekonomiska brottsligheten. Därför är det viktigt att ha god kännedom om vem eller vilka du gör affärer med. För att undvika oseriösa aktörer kan du utgå ifrån denna checklista.

Rött eller grönt ljus?

Företag har inom den ekonomiska brottsligheten blivit vad kofoten var för gårdagens inbrottstjuvar – ett brottsverktyg. Med företaget som fond genomför man illegala affärer för att undanhålla staten skatter och avgifter. Därför är det viktigt för dig som beställare att ha god kännedom om vem eller vilka du gör affärer med, vare sig det gäller bolag eller underleverantörer. Den här checklistan hjälper dig att se varningssignalerna innan du anlitar någon. Genom att kryssa i rutorna upptäcker du snart om företaget är att lita på eller inte.

Målgrupp

Det sker varje år offentliga upphandlingar av varor och tjänster för mer än 600 miljarder kronor i Sverige. Checklistan kan vara ett stöd för dig som behöver riskbedöma dina affärsbekanta för att säkerställa att skattemedel inte hamnar i fickorna på kriminella. Den riktar sig till dig som är inköpare eller upphandlare inom såväl privat som offentlig sektor, men även till dig som är handläggare inom kontroll och tillsyn.

Checklista – Undvik oseriösa aktörer, 2020 (pdf)

Film: Så kan du riskbedöma dina affärspartners