Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Checklista: Så undviker du oseriösa aktörer

Guider

Företag används ofta som brottsverktyg inom den ekonomiska brottsligheten. Därför är det viktigt att ha god kännedom om vem eller vilka du gör affärer med. För att undvika oseriösa aktörer kan du utgå ifrån denna checklista.

Oseriösa aktörer använder företag som ett brottsverktyg för att få förmåner och rättigheter de inte har rätt till. Det kan handla om offentliga eller privata kontrakt, tillstånd av olika slag eller ekonomiskt stöd. De betalar inte in rätt skatter eller avgifter, levererar inte rätt kvalitet, lever inte upp till sina tillstånd, och deras anställda får inte rätt löner. Detta skapar en osund konkurrens.

Kryssa i rutorna

Det är viktigt att du som beställare eller granskare har god kännedom om vem eller vilka du gör affärer med, vare sig det gäller bolag eller underleverantörer, eller de personer som företräder dessa bolag. De oseriösa aktörerna har blivit bra på att ha fina fasader, på första anblick kan de verka seriösa. Vår checklista hjälper dig att se varningssignalerna innan du anlitar någon. Genom att kryssa i rutorna upptäcker du snart om du behöver granska företaget och dess företrädare djupare eller om du kan anlita dem.

Målgrupp

Det sker varje år offentliga upphandlingar av varor och tjänster för mer än 800 miljarder kronor i Sverige. Checklistan kan vara ett stöd för dig som behöver riskbedöma dina leverantörer för att säkerställa att skattemedel endast hamnar hos seriösa företag och aktörer. Den riktar sig till dig som är inköpare eller upphandlare inom såväl privat som offentlig sektor.

Checklistan vänder sig även till dig som är arbetar med kontroll och tillsyn av företag eller betalar ut ekonomiska stöd eller bidrag. Checklistan uppdaterades i april 2022.

Checklista: Vet du vem du gör affärer med? (pdf)