Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

”Det är effekt vi vill uppnå”

Möt oss på EBM

”Det jag gillar med EBM:s brottsförebyggande strategi är att den bygger på ett kunskapsbaserat arbetssätt. För att kunna täppa till de hål i byråkratin som utnyttjas av brottslingar måste vi ju veta var de finns.” Det berättar Anna, brottsförebyggande specialist i Umeå.

Foto: Henke Olofsson

”Oseriösa aktörer döljer sig ofta bakom fina fasader. De tecknar avtal, säger att de ska betala avtalsenliga löner och sköta arbetsmiljön. De lägger sig också på billigaste pris, eftersom de vet att de sannolikt inte behöver hålla sina löften. De har lärt sig att de flesta inköpare inte gör några uppföljningar. På så sätt kan de konkurrera ut andra bolag som följer lagar och regler.

En del av dem använder sig av utländsk arbetskraft som har fått betala för att komma hit och hamnat i beroendeställning. Försäkringar finns inte och lönen kanske består av några kronor i timmen. Våld och hot förekommer.

Vissa bolag menar att de inte behöver ställa krav på sina leverantörer att teckna kollektivavtal eller motsvarande villkor, eftersom de ändå ska följa ”svenska lagar och regler”. Att betala låga löner i Sverige är dock inte brottsligt, och inte heller att betala 30 kronor i timmen trots att man enligt signerat kollektivavtal ska betala 200. Det är däremot ett civilrättsligt avtalsbrott, men det kan knappast den utsatte göra något åt, och inte heller facket om hen inte är medlem. Det är helt enkelt svårt att komma åt de här bolagen med dagens regelverk.

Det här handlar om arbetslivskriminalitet, en multikriminell verksamhet där oseriösa aktörer tjänar pengar på bland annat skattebrott, bokföringsbrott och penningtvätt. För att bekämpa den krävs det både en ökad samverkan och att fler tar ett större ansvar. Det jag gillar med EBM:s brottsförebyggande strategi är att den bygger på ett kunskapsbaserat arbetssätt. För att kunna täppa till de hål i byråkratin som utnyttjas av brottslingar måste vi ju veta var de finns. Då vi samarbetar internt med både ekobrottskamrarna och underrättelsetjänsten, har vi en unik insyn och möjligheten att rikta våra insatser mot rätt aktörer och åtgärder.

Vilka vi riktar oss till är därför också en strategisk fråga. Hur får vi bäst effekt? En viktig del i vårt arbete är att samverka med aktörer som kan agera ”grindvakter” och vidta åtgärder innan brott har begåtts. Vår externa samverkan handlar om långsiktiga samarbeten där fokus ligger på att stötta processer och arbeta strategiskt för att försöka uppnå ett förändrat arbets- och förhållningssätt.

Bäst trivs jag på EBM när vi gör skillnad och når ut med vår kunskap. Inget går upp mot ett dialogmöte som leder framåt – och särskilt inte om vi kan ses flera gånger och satsa långsiktigt. Det är ju effekt vi vill uppnå.”

Anna, brottsförebyggande specialist

Publicerat 2024-01-15. Uppdaterat 2024-06-13.