Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Förundersökning = sekretess

Under pågående förundersökning råder förundersökningssekretess. Det betyder att åklagaren bestämmer vilka uppgifter ur utredningen som den misstänkte får ta del av. Det innebär också att utomstående som regel inte får ta del av materialet.

Åklagaren är skyldig att fortlöpande under förundersökningen pröva vilken information som den misstänkte kan få ta del av utan att förundersökningen skadas. Bedömer åklagaren att det kan skada den fortsatta utredningen om den misstänkte får del av uppgifterna, får den misstänkte vänta.

Varför sekretess?

Under pågående förundersökning lämnas som regel inte några uppgifter från förundersökningen ut till någon utomstående. Anledningen är att detta kan skada förundersökningen eller vara till men för den misstänkte eller annan.

Skadar utredningen

Det är ofta av stor vikt att misstänkta i en utredning inte får veta vad vittnen och målsäganden har lämnat för uppgifter i ett för tidigt skede. Det kan annars finnas risk för att misstänkta försöker anpassa sin berättelse till vad andra har berättat, eller påverka målsäganden och vittnen att lämna osanna uppgifter för att till exempel ge dem falska alibin eller för att bekräfta en osann berättelse.

Om misstänkta skulle få information om vilka åtgärder som vidtas i utredningen kan det också finnas en risk att de förstör viktiga bevis.

Allvarliga följder

Det omvända, att vittnen får information om misstänkta i en utredning, kan också skada eller försvåra utredningen. Likaså kan det få allvarliga konsekvenser om allmänheten får kännedom om vem eller vilka som är misstänkta eller ska höras som vittnen.

Rätt till insyn

När åklagaren anser att förundersökningen är klar och avser att gå vidare med utredningen, antingen för att väcka åtal eller utfärda ett strafföreläggande, har den misstänkte och dennes försvarare rätt att få ta del av allt som har kommit fram under förundersökningen. Vissa känsliga personuppgifter kan dock fortfarande omfattas av sekretess i detta skede.

Läs mer om strafföreläggande

Läs mer om rätten till insyn

Då blir det offentligt

När åtal väckts och förundersökningsmaterialet överlämnats till domstolen blir det som regel offentligt där. Det kan dock finnas känsliga personuppgifter eller andra känsliga uppgifter i materialet som gör att domstolen inte lämnar ut dem på grund av sekretess.

Det är inte heller ovanligt att misstanken avslutas utan att leda till åtal eller ett strafföreläggande och då kan det vara till skada för den misstänkte om det kommer ut att det funnits en misstanke om brott. Sekretessen finns då kvar för att skydda den som varit misstänkt och för att skydda känsliga uppgifter i utredningen.