Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Organisation

Ekobrottsmyndigheten, EBM, är en åklagarmyndighet och utgör tillsammans med Åklagarmyndigheten det svenska åklagarväsendet. Myndigheten leds av generaldirektör Monica Rodrigo.

Monica Rodrigo. /Rickard Kilström

På EBM arbetar drygt 700 medarbetare tillsammans för att bekämpa ekobrott. De flesta har specialistkunskaper inom ekonomisk brottslighet. Här finns bland annat åklagare, poliser, utredare med funktion som ekorevisor, ekobrottsutredare, utredningsanalytiker och it-forensiker.

EBM:s organisationsskiss (Öppnas i en ny flik)

Huvudkontoret

Huvudkontoret ligger i Stockholm och består av följande enheter:

 • Digitaliseringsenheten
 • Ekonomienheten
 • HR-enheten
 • Kommunikationsenheten
 • Rättsenheten
 • Stabsenheten
 • Säkerhetsenheten

Överåklagarens kansli

Vid Överåklagarens kansli utövas bland annat tillsyn över åklagarnas arbete och hanteras mål som överklagas till Högsta domstolen. Kansliet finns på huvudkontoret i Stockholm.


Operativ verksamhet

Den operativa verksamheten består av tio ekobrottskamrar, en finansmarknadskammare, sex polisoperativa enheter och ett brottsförebyggande kansli.

Kamrarna är organiserade under tre geografiska avdelningar, Nordöst, Stockholm och Sydväst, och leds av tre avdelningschefer. Kamrarna utreder och lagför ärenden.

De polisoperativa enheterna är placerade på sex orter och arbetar med underrättelseverksamhet och spaning. Poliser som tjänstgör vid EBM är anställda vid Polismyndigheten och leds av en polischef vid ekobrottskansliet.

Avdelningar och kamrar


 • Avdelning Stockholm: ekobrottskamrarna och finansmarknadskammaren i Stockholm
 • Avdelning Sydväst: ekobrottskamrarna i Göteborg och Malmö
 • Avdelning Nordöst: ekobrottskamrarna i Uppsala, Linköping och Umeå

Polisoperativa enheter


 • Göteborg
 • Linköping
 • Malmö
 • Stockholm
 • Umeå
 • Uppsala

Brottsförebyggande kansliet


Brottsförebyggande kansliet ansvarar för utveckling och samordning av Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande arbete. Kansliet finns i Stockholm. Brottsförebyggande specialister finns placerade på sex orter och arbetar nära tillsammans med ekobrottskamrarna och de polisoperativa enheterna på respektive ort.

 • Göteborg
 • Linköping/Örebro
 • Malmö
 • Stockholm
 • Umeå
 • Uppsala

EBM:s ledningsgrupp


Ekobrottsmyndighetens ledningsgrupp leds av generaldirektören. Här ingår avdelningscheferna, polischefen, brottsförebyggande chefen, överåklagaren och enhetscheferna vid huvudkontoret.