Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Organisation

Ekobrottsmyndigheten, EBM, är en åklagarmyndighet och utgör tillsammans med Åklagarmyndigheten det svenska åklagarväsendet. Myndigheten leds av generaldirektör Monica Rodrigo.

Monica Rodrigo. /Rickard Kilström

På EBM arbetar drygt 600 medarbetare tillsammans för att bekämpa ekobrott. De flesta har specialistkunskaper inom ekonomisk brottslighet. Här finns bland annat åklagare, poliser, utredare med funktion som ekorevisor, ekobrottsutredare, utredningsanalytiker och it-forensiker.

Huvudkontoret

Huvudkontoret ligger i Stockholm och består av följande enheter:

 • Digitaliseringsenheten
 • Ekonomienheten
 • HR-enheten
 • Kommunikationsenheten
 • Rättsenheten
 • Stabsenheten

Överåklagarens kansli

Överåklagarens kansli finns på huvudkontoret i Stockholm. Kansliet är dock inte en del av huvudkontoret, utan ett kansli för sig.


Operativ verksamhet

Den operativa verksamheten består av tio ekobrottskamrar, en finansmarknadskammare, fem polisoperativa enheter och ett brottsförebyggande kansli.

Kamrarna är organiserade under tre geografiska avdelningar, Nordöst, Stockholm och Sydväst, och leds av tre avdelningschefer. Kamrarna utreder och lagför ärenden.

De polisoperativa enheterna är placerade på fem orter och arbetar med underrättelseverksamhet och spaning. Poliser som tjänstgör vid EBM är anställda vid Polismyndigheten och leds av en polischef vid ekobrottskansliet.

Avdelningar och kamrar


 • Avdelning Stockholm: ekobrottskamrarna och finansmarknadskammaren i Stockholm
 • Avdelning Sydväst: ekobrottskamrarna i Göteborg och Malmö
 • Avdelning Nordöst: ekobrottskamrarna i Uppsala, Linköping och Umeå

Polisoperativa enheter


 • Göteborg
 • Linköping
 • Malmö
 • Stockholm
 • Umeå

Brottsförebyggande kansliet


 • Göteborg
 • Linköping
 • Malmö
 • Stockholm
 • Umeå

EBM:s ledningsgrupp


Ekobrottsmyndighetens ledningsgrupp leds av generaldirektören. Här ingår avdelningscheferna, polischefen, brottsförebyggande chefen, överåklagaren och cheferna vid huvudkontoret.