Start of content

Organisation

Vår myndighet har ställning som åklagarmyndighet och sorterar under Justitiedepartementet.

Organisationsschema

Generaldirektör

Ekobrottsmyndigheten leds av en generaldirektör. Generaldirektören har till sitt förfogande tre högre åklagare vid överåklagarens kansli samt ett operativt ledningskansli bestående av en verksamhetschef och en polischef. Polischefen leder den polisiära verksamheten inom myndigheten.

Huvudkontor

Huvudkontoret ligger på Kungsholmen i Stockholm och består av följande enheter:

 • enheten för ledning och styrning
 • operativa ledningskansliet
 • överåklagarens kansli
 • rättsenheten
 • enheten för personal- och kommunikationsfrågor

Operativ verksamhet

Myndighetens operativa verksamhet består av elva åklagarkammare och fem polisoperativa enheter. De tio åklagarkamrarna finns i:

 • Stockholm
 • Uppsala
 • Göteborg
 • Malmö
 • Linköping med enhet i Örebro
 • Umeå med enhet i Sundsvall

Dessutom finns finns Finansmarknadskammaren i Stockholm. De fem polisoperativa enheterna finns i:

 • Stockholm/Uppsala
 • Göteborg
 • Malmö
 • Linköping
 • Umeå

De polisoperativa enheterna arbetar med kriminalunderrättelseverksamhet, spaning samt med säkring och analys av beslag i IT-miljö. Ekobrottsmyndighetens personal är främst åklagare, poliser, ekorevisorer och andra experter.

Publicerat 2010-05-18. Uppdaterat 2018-11-16

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se