Start of content

Organisation

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som leds av en generaldirektör.

Huvudkontor

Huvudkontoret ligger på Kungsholmen i Stockholm och består av följande enheter:

- Stabsenheten
- Rättsenheten
- Ekonomienheten
- HR-enheten
- Enheten för kommunikation och brottsförebyggande arbete
- Digitaliseringsenheten
- Överåklagarens kansli
- Avdelningscheferna och deras kansli
- Ekobrottskansliet


Operativ verksamhet

Myndighetens operativa verksamhet består av tio åklagarkammare och fem polisoperativa enheter. De tio åklagarkamrarna finns i:

Stockholm
Uppsala
Göteborg
Malmö
Linköping med enhet i Örebro
Umeå med enhet i Sundsvall

Dessutom finns Finansmarknadskammaren i Stockholm. De fem polisoperativa enheterna finns i:

- Stockholm/Uppsala
- Göteborg
- Malmö
- Linköping
- Umeå

De polisoperativa enheterna arbetar med kriminalunderrättelseverksamhet, spaning samt med säkring och analys av beslag i IT-miljö.

Ekobrottsmyndighetens personal är främst åklagare, poliser, civila utredare, revisorer, analytiker och IT-forensiker.

Publicerat 2010-05-18. Uppdaterat 2020-06-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar