Start of content

Organisation

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som leds av en generaldirektör.

Organisationschema EBM

(Klicka på bilden för förstoring)

Huvudkontor

Huvudkontoret ligger på Kungsholmen i Stockholm och består av följande enheter:

 • Stabsenheten
 • Rättsenheten
 • Ekonomienheten
 • HR-enheten
 • Kommunikationsenheten
 • Digitaliseringsenheten
 • Överåklagarens kansli
 • Verksamhetschefens kansli
 • Ekobrottskansliet


Operativ verksamhet

Myndighetens operativa verksamhet består av tio åklagarkammare och fem polisoperativa enheter. De tio åklagarkamrarna finns i:

Dessutom finns Finansmarknadskammaren i Stockholm. De fem polisoperativa enheterna finns i:

 • Stockholm/Uppsala
 • Göteborg
 • Malmö
 • Linköping
 • Umeå

De polisoperativa enheterna arbetar med kriminalunderrättelseverksamhet, spaning samt med säkring och analys av beslag i IT-miljö. Ekobrottsmyndighetens personal är främst åklagare, poliser, civila utredare, revisorer, analytiker och IT-analytiker.

Publicerat 2010-05-18. Uppdaterat 2019-09-30

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se