Start of content

Organisation

Ekobrottsmyndigheten har ställning som åklagarmyndighet och sorterar under Justitiedepartementet.

Ekobrottsmyndighetens organisation 2019
(Klicka på bilden för förstoring)

Generaldirektör

Ekobrottsmyndigheten leds av en generaldirektör. Generaldirektören har till sitt förfogande tre högre åklagare vid överåklagarens kansli samt ett operativt ledningskansli bestående av en verksamhetschef och en polischef. Polischefen leder den polisiära verksamheten inom myndigheten.

Huvudkontor

Huvudkontoret ligger på Kungsholmen i Stockholm och består av följande enheter:

 • Stabsenheten
 • Rättsenheten
 • Ekonomienheten
 • HR-enheten
 • Kommunikationsenheten
 • Digitaliseringsenheten
 • Överåklagarens kansli
 • Verksamhetschefens kansli
 • Ekobrottskansliet

Operativ verksamhet

Myndighetens operativa verksamhet består av tio åklagarkammare och fem polisoperativa enheter. De tio åklagarkamrarna finns i:

Dessutom finns finns Finansmarknadskammaren i Stockholm. De fem polisoperativa enheterna finns i:

 • Stockholm/Uppsala
 • Göteborg
 • Malmö
 • Linköping
 • Umeå

De polisoperativa enheterna arbetar med kriminalunderrättelseverksamhet, spaning samt med säkring och analys av beslag i IT-miljö. Ekobrottsmyndighetens personal är främst åklagare, poliser, civila utredare, revisorer, analytiker och IT-analytiker.

Publicerat 2010-05-18. Uppdaterat 2019-04-08

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se