Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Organisation

Ekobrottsmyndigheten, EBM, är en åklagarmyndighet och utgör tillsammans med Åklagarmyndigheten det svenska åklagarväsendet. Myndigheten leds av generaldirektör Monica Rodrigo.

Ekobrottsmyndighetens organisation.

På EBM arbetar drygt 600 medarbetare tillsammans för att bekämpa ekobrott. De flesta har specialistkunskaper inom ekonomisk brottslighet. Här finns bland annat åklagare, poliser, utredare med funktion som ekorevisor, ekobrottsutredare, utredningsanalytiker och it-forensiker.

Huvudkontoret

Huvudkontoret ligger i Stockholm och består av följande enheter:

 • Avdelningschefernas kansli
 • Brottsförebyggande kansliet
 • Digitaliseringsenhet
 • Ekobrottskansliet
 • Ekonomienheten
 • HR-enheten
 • Kommunikationsenheten
 • Rättsenheten
 • Stabsenheten
 • Överåklagarnas kansli

I myndighetens ledningsgrupp som leds av generaldirektören ingår cheferna vid huvudkontoret.

Operativ verksamhet

Den operativa verksamheten består av tio ekobrottskamrar, en finansmarknadskammare och fem polisoperativa enheter.

Kamrarna är organiserade under tre geografiska avdelningar som leds av tre avdelningschefer: Nordöst, Stockholm och Sydväst. Kamrarna utreder och lagför ärenden.

De polisoperativa enheterna är placerade på fem orter och arbetar med underrättelseverksamhet och spaning. Poliser som tjänstgör vid EBM är anställda vid Polismyndigheten och leds av en polischef vid ekobrottskansliet.

Avdelningar och kamrar


 • Avdelning Stockholm: ekobrottskamrarna och finansmarknadskammaren i Stockholm
 • Avdelning Sydväst: ekobrottskamrarna i Göteborg och Malmö
 • Avdelning Nordöst: ekobrottskamrarna i Uppsala, Linköping och Umeå

Polisoperativa enheter


 • Göteborg
 • Linköping
 • Malmö
 • Stockholm
 • Umeå

Foto: Rickard Kilström.