Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

EU-bedrägerier

Europeiska unionen beviljar varje år miljardsummor i stöd till medborgare och organisationer i medlemsländerna. Brott mot EU:s finansiella intressen brukar kallas för EU-bedrägerier.

Den som vilseleder någon att felaktigt utbetala EU-stöd eller som använder sitt stöd till annat än vad det var avsett för kan straffas för antingen bedrägeri eller subventionsmissbruk. Är brottet grovt kan man dömas för grovt bedrägeri eller grovt subventionsmissbruk.

Subventionsmissbruk

Subventionsmissbruk innebär att någon som beviljats ett EU-bidrag använder dessa pengar till andra saker än vad de var avsedda för. Ofta använder sig den misstänkta av osanna eller falska handlingar för att dölja att bidraget använts till fel saker.

Tre exempel

Nedan följer tre exempel på hur EU-bedrägerier kan se ut – och hur de bestraffas.

  1. En VD för ett större bolag dömdes för bland annat grovt bedrägeri genom osant intygande till villkorlig dom och dagsböter. Bolaget hade ansökt om strukturstöd för investering i maskiner och lämnat underlag för det i form av en faktura. Vid en kontroll på plats återfanns dock inga maskiner. Inköpet av maskiner hade nämligen ångrats och den ursprungliga fakturan krediterats. Företaget hade alltså inte den utgift som de hade sökt stöd för, men tog ändå emot pengarna när de väl betalades ut och gick därmed med vinst.
  2. En företagare dömdes för grovt bedrägeri genom urkundsförfalskning. Företagaren hade beviljats 274 000 kronor i stöd för kompetensutveckling. När han ansökte om stöd uppvisade han falska fakturor i vilka han hade ändrat fakturadatum, förfallodatum och tidpunkt för affärshändelsen.
  3. En företagare dömdes till fängelse i nio månader för bland annat grovt bedrägeri genom urkundsförfalskning rörande EU-medel. Bedrägeriet bestod i att företagaren hade ansökt om och beviljats stöd för en båt i näringsverksamhet trots att han inte hade rätt till det då båten redan höll på att byggas vid ansökningstillfället. Genom att inte berätta att båten redan var under byggnation och dessutom visa förfalskade handlingar i form av kontrakt och kontantnotor hade företagaren vilselett den utbetalande myndigheten.

Läs mer om urkundsförfalskning

Straff


  • Straffet för subventionsmissbruk och bedrägeri är böter eller fängelse i högst två år.
  • Om brottet är grovt är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år.