Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

EU-medel: Ny funktion på EBM stärker skyddet för visselblåsare

Nyheter

Har du sett eller hört något som kan hjälpa Ekobrottsmyndigheten att upptäcka, förebygga eller utreda missförhållanden gällande EU:s finansiella intressen i Sverige? Då ska du höra av dig till vår nya, särskilda visselblåsarfunktion.

Från och med i dag kan du som har kommit i kontakt med missförhållanden gällande EU:s finansiella intressen i Sverige rapportera det till Ekobrottsmyndigheten. Den 17 december träder en ny lagstiftning i kraft enligt vilken EBM är skyldig att möjliggöra för visselblåsare att rapportera om misstänkta överträdelser. Det fungerar ungefär som ett tips, men med skyddsbestämmelser för visselblåsaren.

Ekobrottsmyndigheten har sedan länge utrett EU-bedrägerier och har dessutom ett nationellt ansvar för samordningen av de nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv användning av EU-medel i Sverige. Den nya visselblåsarfunktionen riktar sig till personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang kommit i kontakt med missförhållanden vid hantering av EU-medel i Sverige, till exempel som anställd, praktikant eller uppdragstagare.

Skillnaden mellan att göra en vanlig brottsanmälan om misstänkta EU-bedrägerier och att rapportera till denna visselblåsarfunktion handlar främst om vad den nya lagstiftningen innebär i form av skydd.

– För Ekobrottsmyndigheten är skillnaden liten om ens någon, men för den som rapporterar innebär den nya lagen ett skydd mot eventuella repressalier. Rapporten hamnar dessutom hos Ekobrottsmyndighetens nya särskilda grupp som inte bara bestämmer hur den ska hanteras, utan också kan ge stöd och råd till den som rapporterar, säger Olof Hallström, stabsjurist på Ekobrottsmyndigheten.

Hur mycket pengar som årligen går förlorade i brott kopplade till EU-medel i Sverige saknas det svensk statistik om, men enligt Olof Hallström kan mörkertalet vara stort.

– Ekobrottsmyndigheten fick in nio anmälningar om misstänkta EU-bedrägerier 2019, samtidigt som mer än 18 miljarder kronor betalades ut i EU-stöd från olika myndigheter samma år, säger han.

Vad skulle du säga till någon som misstänker att hen sett något konstigt, men inte riktigt vet om det är värt att rapportera om?

– Om du har skäl att tro att något är fel – rapportera det till vår nya visselblåsarfunktion och låt ”proffsen” undersöka om det stämmer.


Bild: Istock

Publicerat 2021-12-17.