Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Kriminalitet på arbetsmarknaden

Bygg, städ, restaurang och transport är liksom vård och omsorg exempel på branscher där lågkvalificerad arbetskraft ofta utnyttjas. Det brukar kallas arbetslivskriminalitet. På Ekobrottsmyndigheten arbetar vi mot detta på flera plan, bland annat brottsförebyggande och i samverkan med andra myndigheter.

Vad menar vi?

Den arbetslivskriminalitet som Ekobrottsmyndigheten utreder kännetecknas av fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet samt utnyttjande av välfärdssystemet. Brottsligheten och regelöverträdelserna omfattar flera myndigheters uppdrag men den arbetslivskriminalitet som faller inom vår brottskatalog är främst skattebrott, bokföringsbrott och penningtvättbrott. Typiskt för arbetslivskriminalitet är att man utnyttjar lågkvalificerad arbetskraft i personalintensiva branscher, såsom byggbranschen, städbranschen, restaurang och transport, samt vård och omsorg.

Varför bör det motverkas?

Arbetslivskriminalitet leder till negativa konsekvenser för arbetstagare, företag, samhället och statsfinanserna. Arbetstagare riskerar ofta osäkra arbetsvillkor, lägre löner och andra allvarliga kränkningar av sina rättigheter. Företagare som följer reglerna riskerar att konkurreras ut av oseriösa aktörer, inte sällan med koppling till organiserad brottslighet.

Samhället och statsfinanserna riskerar allvarliga budgetkonsekvenser genom minskade intäkter via skatter och ökat utflöde av felaktiga bidrag. Dessutom finansierar brottsvinsterna inte sällan den organiserade brottsligheten. På sikt kan tilliten till samhällskontraktet hotas. Exempelvis leder detta till parallella samhällsstrukturer och utanförskap som vi bland annat kan se i utsatta områden.

Vad gör vi?

Ekobrottsmyndigheten är en av åtta myndigheter som i samverkan bekämpar arbetslivskriminalitet. Alla myndigheter deltar utifrån sina uppdrag och förutsättningar.

Ekobrottsmyndigheten utreder ekonomisk brottslighet som ofta berör arbetslivskriminalitet. Det är i huvudsak skattebrott, bokföringsbrott, samt penningtvättbrott.

Myndigheten bedriver också underrättelseverksamhet riktat mot ekonomisk brottslighet.

Arbetar förebyggande

Ekobrottsmyndigheten arbetar även brottsförebyggande mot arbetslivskriminalitet. I dagsläget inriktar sig arbetet i stort mot infrastruktur, inklusive bygg och anläggning. Arbetet riktar sig till kontrollmöjligheter hos andra aktörer och myndigheter som har möjlighet att ingripa tidigt, samt att identifiera ändringsbehov i författningar och regler inom området. Arbetet syftar även till att stärka beställare och byggherrar att identifiera och utesluta oseriösa aktörer.