Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Remisser och yttranden

Ekobrottsmyndighetens remisser och yttranden ligger publicerade i tre år och är indelade årsvis per sida i kronologisk ordning. Kontakta huvudregistraturen om du söker äldre utgåvor, se kontaktuppgifter under Kontakta oss i huvudmenyn.

2021-2024

Våra remisser publiceras kontinuerligt i kronologisk ordning med den senaste utgåvan överst.

2024-04-09 Yttrande angående betänkandet Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1)
PDF Icon pdf, 114,83 KB,
2024-04-09 Yttrande angående promemorian Avtrappat ränteavdrag för vissa lån
PDF Icon pdf, 82,99 KB,
2024-04-09 Yttrande angående betänkandet Ökad kontroll över tandvårdssektorn (SOU 2023:82)
PDF Icon pdf, 85,96 KB,
2024-03-25 Yttrande angående betänkandet Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning (SOU 2023:78)
PDF Icon pdf, 78,38 KB,
2024-03-25 Yttrande angående betänkandet Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods (SOU 2023:99)
PDF Icon pdf, 126,49 KB,