Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Remisser och yttranden

Ekobrottsmyndighetens remisser och yttranden ligger publicerade i tre år och är indelade årsvis per sida i kronologisk ordning. Kontakta huvudregistraturen om du söker äldre utgåvor, se kontaktuppgifter under Kontakta oss i huvudmenyn.

2021-2024

Våra remisser publiceras kontinuerligt i kronologisk ordning med den senaste utgåvan överst.

2024-07-03 Yttrande angående promemorian Avvecklande av statliga kasinon och en effektivare penningtvättstillsyn
PDF Icon pdf, 41,46 KB,
2024-07-01 Yttrande angående betänkandet En ny organisation för förvaltning av EU-medel (SOU 2024:22)
PDF Icon pdf, 42,17 KB,
2024-06-28 Yttrande angående promemorian Konsumentverkets och Fastighetsmäklarinspektionens redovisning av uppdraget att lämna förslag om organisationsförändring
PDF Icon pdf, 40,93 KB,
2024-06-27 Yttrande angående promemorian Förslag om utvidgat växa-stöd – nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda
PDF Icon pdf, 84,85 KB,
2024-06-26 Yttrande angående promemorian Godkännanden och medgivanden inom punktskatteområdet vid konkurs
PDF Icon pdf, 88,33 KB,