Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Remisser och yttranden

Ekobrottsmyndighetens remisser och yttranden ligger publicerade i tre år och är indelade årsvis per sida i kronologisk ordning. Kontakta huvudregistraturen om du söker äldre utgåvor, se kontaktuppgifter under Kontakta oss i huvudmenyn.

2021-2024

Våra remisser publiceras kontinuerligt i kronologisk ordning med den senaste utgåvan överst.

2024-02-12 Yttrande angående Naturvårdsverkets skrivelse Minska risken att systemet med anmälningsplikt utnyttjas för avfallsbrottslighet
PDF Icon pdf, 84,15 KB,
2024-02-12 Yttrande angående promemorian Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten från Utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01)
PDF Icon pdf, 295,18 KB,
2024-02-06 Yttrande angående Domstolsverkets promemoria Några processrättsliga reformer i allmän domstol
PDF Icon pdf, 87,56 KB,
2024-01-31 Yttrande angående delbetänkandet En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61)
PDF Icon pdf, 117,55 KB,
2024-01-30 Yttrande angående promemorian Stärkt skydd för vissa polisanställda
PDF Icon pdf, 152,19 KB,