Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Brott mot skattebrottslagen

Skattebrott är ett av de vanligaste ekobrotten och regleras i skattebrottslagen. Här regleras också försvårande av skattekontroll, skatteredovisningsbrott, vårdslös skatteredovisning och vårdslös skatteuppgift.

En person som tar betalt för utfört arbete utan att betala skatt på inkomsten gör sig skyldig till skattebrott, ett av våra vanligaste ekobrott. Här följer några exempel på brott som regleras i skattebrottslagen.

 • Försvårande av skattekontroll

  Om du inte sköter bokföringen i din näringsverksamhet, kan det få till följd att det uppstår en fara för att till exempel Skatteverkets skattekontroll försvåras.

 • Skattebrott

  Om du lämnar osanna uppgifter i din skattedeklaration eller inkomstdeklaration, eller låter bli att lämna sådan deklaration, kan det innebära att du begår ett skattebrott.

 • Skatteredovisningsbrott

  Skatteredovisningsbrott används då reglerna om skattebrott inte kan användas. Det handlar om åtgärder som inte direkt leder till att skatt felaktigt utbetalas eller påförs den skattskyldige.

 • Vårdslös skatteredovisning

  Vårdslös skatteredovisning kallas det då någon av grov oaktsamhet begår skatteredovisningsbrott.

 • Vårdslös skatteuppgift

  Vårdslös skatteuppgift är en vårdslös form av skattebrott. För vårdslös skatteuppgift ska du av grov oaktsamhet ha lämnat felaktiga uppgifter till Skatteverket och det räcker alltså att du gjort detta av en lite högre grad av slarv, till exempel genom att du uppenbart struntat i att sätta dig in i vilka regler som gäller för skatteredovisningen.