Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

EBM värd för internationellt seminarium om momsbedrägerier

Nyheter

Avancerade internationella momsbedrägerier riktade mot EU uppskattas orsaka förluster på 40 – 60 miljarder Euro årligen. Därför var intresset stort när EBM stod värd för ett seminarium som lockade över 60 åklagare samt ett stort antal polisiära- och civila utredare, skatterevisorer och andra tjänstemän från sammanlagt tolv EU-länder.

Seminariet hölls nyligen i Stockholm och arrangerades av EBM tillsammans med Europol och Eurojust och EU-samarbetet mot organiserad och grov brottslighet (EMPACT). Seminariet finansierades av EU genom EMPACT-samarbetet.

– En nära och välfungerade internationell samverkan mellan brottsbekämpande myndigheter i anda länder är helt avgörande för att framgångsrikt slå tillbaka och bekämpa den brottslighet som har drabbat hela EU, inklusive Sverige, mycket hårt de senaste åren. Mot denna bakgrund var seminariet viktigt och lyckat för att stärka det internationella samarbetet ytterligare, säger Karin Sigstedt, internationell samordnare vid Ekobrottsmyndigheten och den som ansvarade för mötet.

Seminariets fokus var att dela på framgångsfaktorer för att upptäckta, utreda och åtala brottsligheten samt vilken bevisning som visat sig viktig för att nå framgång i rätten. Seminariet fokuserade också på samarbete både nationellt och internationellt samt hur arbetet med att återta brottsvinster ytterligare kan förbättras.

Flera åklagare vid EBM presenterade hur de arbetat i sina utredningar för att nå framgång.

– Sverige är nog ett av de länder i hela EU som kommit längst när det gäller att utreda och lagföra denna brottslighet. Det finns ett stort intresse från brottsbekämpande myndigheter i andra länder att ta del av de strategier som utvecklats av EBM tillsammans med Skatteverket och Tullverket. Ju bättre vår internationella samverkan fungerar desto mer framgångsrika kommer vi bli, säger Karin Sigstedt.

Publicerat 2023-05-05. Uppdaterat 2023-09-08.