Start of content

Bli en fena på "BF"!

Lär dig mer om brottsförebyggande arbete 

Många kanske har frågat sig vart det tog vägen, andra rentav glömt bort det. Men nu är det dags igen - Ekobrottsmyndighetens nyhetsbrev om brottsförebyggande arbete är tillbaka!

Svarta pengar BF nyhetsbrev 2019Säg det brottsrelaterade nyhetsinslag som i dag inte avrundas med att det bör satsas mer på brottsförebyggande arbete. EBM svarar med att putsa upp sitt gamla nyhetsbrev om ämnet och sätta fokus på sin egen brottsförebyggande verksamhet.

Läs det senaste nyhetsbrevet!

Välkommen att bli prenumerant!

Myndighetsgemensam lägesbild mot organiserad brottslighet

Företagen - en kofot för de ekokriminella

Myndighetsgemensam lägesbild 2019 framsidaFör att bryta sig in i en bostad krävs en kofot - för att stjäla skattepengar helt andra verktyg.
Ett företag kan till exempel innebära möjligheten att dels undanhålla skatter och avgifter, dels tillskansa sig bidrag och förmåner, och dels tvätta brottsvinster. Lägg därtill en legitim fasad att dölja brottsligheten bakom.

Ekobrottsmyndigheten är en av tolv myndigheter som tillsammans sammanställer en lägesbild vartannat år i kampen mot organiserad brottslighet. I år konstaterar EBM att de successivt lättade kraven på aktiebolag - som var tänkt att stimulera tillväxt och förenkla det för medborgarna - också har en mörk baksida.

Ta del av den myndighetsgemensamma lägesbilden här!

 

 

 

Dags för Almedalsvecka igen och den här gången medverkar Ekobrottsmyndigheten i tre seminarier. Ett om tillgångsinriktad brottsbekämpning och två om penningtvätt. Välkomna!

Varningssignaler - Checklista

Handslag

Har du koll på vem du anlitar?

Kriminella kan använda sig av företag för att göra illegala affärer. De fuskar oftast inte bara med skatter och avgifter utan även med saker som arbetsmiljö, kvalitet och tillstånd. Det gör att de kan erbjuda lägre priser. Den här enkla checklistan ger en första vägledning i att upptäcka varningssignalerna och därmed undvika oseriösa aktörer.

Ladda ned foldern Varningssignaler Checklista

 

Unga används som målvakter

Så skyddar du dig

Swisha -penningtvätt?Allt fler unga agerar penningmålvakter och styrelsemålvakter. Få vet om att det kan innebära en brottslig handling.

Genom att agera målvakt riskerar man inte bara att bli skuldsatt, dömd för brott eller få betalningsanmärkning, det möjliggör även för de verkliga gärningspersonerna att undgå straffansvar. Ekobrottsmyndigheten går nu samman med fyra andra myndigheter för att öka kunskapen bland unga och vända trenden.

Läs mer på Polisens webbplats.

Nyheter

Rss

Åtal väckt för grov ekonomisk brottslighet mot företrädare för 24Money Spar AB

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala har igår väckt åtal mot företrädare för det konkursade inlåningsföretaget 24Money Spar AB. Brottsmisstankarna rör grova bedrägerier, trolöshet mot huvudman, grovt brott, samt flera fall av grova bokföringsbrott. Brotten har bland annat drabbat tusentals småsparare. Totalt omfattas sex personer av åtalet, däribland en före detta advokat.

Läs mer

BF i korthet

Seminarier, utbildningar, föreläsningar och samarbeten. Vi på Ekobrottsmyndighetens BF-enhet bidrar gärna med våra kunskaper och erfarenheter kring brottsförebyggande arbete. Här samlar vi det som är på gång just nu!

Läs mer

Brottsförebyggarna på EBM: ”Vår viktigaste roll är att påverka andra”

Ekobrottsmyndigheten ser kryphålen, känner till sårbarheterna och vet precis hur ett välfärdssystem kan utnyttjas – men saknar uppdraget att bedriva kontroll och tillsyn.– Det gör att vi får använda vår kunskap till att informera andra om hur de kan sätta lås och larm på Sveriges skattemedel, säger Sofia Magnusson, strategisk analytiker och samordnare av EBM:s brottsförebyggande arbete, i ett samtal om myndighetens nya BF-strategi.

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2018

Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2018

Ekobrottsmyndighetens fortsatta prioritering mot den grova och organiserade ekobrottsligheten har gett goda resultat. 311 personer åtalades för grov ekonomisk brottslighet förra året – en ökning med 20 procent jämfört med året innan och en ökning på nära 50 procent jämfört med 2016.

Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2018

Rekordnoteringar i lagföring

Skattebrott - ett hot mot vår demokrati

Bild från filmenDenna film ger tre praktiska råd för att undvika skattebrott vid privata och offentliga upphandlingar. Filmen är resultatet av ett unikt samarbete mellan 26 myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga förbund.

Se filmen "Skattebrott - ett hot mot vår demokrati"

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Tips och anmälan om brott

Tips och anmälningar
Ekobrottsmyndigheten tar emot tips och anmälningar från allmänheten.

Anmäl misstänkt ekonomisk brottslighet

Tipsa oss

Mobilwebb

EBMs mobilwebb

En mobilanpassad och mer renodlad version av Ekobrottsmyndighetens webbplats kan nås via nedastående länk.

Till vår mobilwebb

Ekobrott.se

Ekobrott.se logotyp
På ekobrott.se hittar du korta fakta och information om ekonomisk brottslighet och dess konsekvenser för samhället.

Till ekobrott.se