Start of content

Slopad revisionsplikt bidrog till ekonomisk brottslighet

Budgetarbete

Riksrevisionen lyfter i sin rapport ”Avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag” fram att reformen inte har förbättrat företagens lönsamhet och tillväxt. Däremot har den rapporterade sysselsättningen minskat och kriminella använder aktiebolag som brottsverktyg i ökad omfattning. Ekobrottsmyndigheten välkomnar Riksrevisionens granskning.

"Vi har fått bekräftat det vi har sett i våra brottsutredningar"

Nya e-postadresser för utredningsinformation

E-post ikonFrån och med årsskiftet 2017/18 kommer Ekobrottsmyndigheten att använda nya e-postadresser i utredningsverksamheten. Dessa är formaterade förnamn.efternamn@ebm.se. Våra vanliga e-postadresser används fortfarande för all övrig information.

Två olika format på e-postadresser - detta gäller

Anmäla misstänkt brottslighet

Tips och anmälningar
Ekobrottsmyndigheten tar emot tips och anmälningar från allmänheten. Läs mer via länkarna nedan om hur du gör för att tipsa oss eller anmäla misstänkt ekonomisk brottslighet och vad som händer med en anmälan.

Anmäla misstänkt ekonomisk brottslighet

Tipsa oss

Nyheter från den brottsförebyggande verksamheten direkt i din inkorg

Nyhetsbrev ikonEkobrottsmyndigheten har ett nyhetsbrev som belyser det brottsförebyggande arbete som myndigheten bedriver i nära samverkan med ett stort antal andra aktörer.

Klicka här för att prenumerera

Tidigare utskick kan du läsa här

Utbildande webbplats om ekobrott

ekobrott.se

På ekobrott.se hittar du korta fakta och information om ekonomisk brottslighet, de effekter den har på samhället och om Ekobrottsmyndighetens arbete.

Till ekobrott.se

Vår mobilwebb: m.ebm.se

Mobilwebb
Har du koll på vår mobilwebb? Den skiljer sig från vår "vanliga" webbplats i att den är enklare, mer renodlad och ger dig verktyg och checklistor för olika ändamål.

Läs mer

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Jan Leopoldson, kammaråklagare på Finansmarknadskammaren medvekrar i "FI-podden"

Kammaråklagare Jan Leopoldson på Finansmarknadskammaren medverkade i Finansinspektionens ”FI-podd” i veckan för ett samtal om marknadsmissbruk. Tillsammans med Magnus Schmauch, senior jurist på Finansinspektionen, diskuterades vad den skärpta marknadsmissbrukslagstiftningen innebär, på vilket sätt myndigheterna samverkar i arbetet mot marknadsmissbruk, förslaget om att avskaffa beslagsförbudet mellan närstående, med mera.

Läs mer

Större tillslag mot organiserad ekobrottslighet i Östergötland

Tidigt på tisdagsmorgonen genomförde Ekobrottsmyndigheten i Linköping ett större tillslag i Linköping och kringliggande orter. Totalt greps sju personer under tisdagen och ytterligare en person greps vid lunchtid under onsdagen.

Läs mer

Fällande dom för grov otillbörlig marknadspåverkan i Fingerprint-aktien

Stockholms Tingsrätt har idag meddelat att den person som åtalades av Ekobrottsmyndigheten den 22 augusti ifjol har gjort sig skyldig för grov otillbörlig marknadspåverkan i Fingerprint-aktien. Gärningspersonen är en av de större aktieägarna i bolaget.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten i medierna

Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Enligt nu gällande bestämmelser får skattetillägg inte tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. I...för brott enligt skattebrottslagen. I lagrådsremissen föreslås ändringar i skatteförfarandelagen och skattebrottslagen. Bestämmelserna

Läs mer

Åtta personer anhållna efter stort tillslag

BROTT Ekobrottsmyndigheten har gjort ett större tillslag i Linköping och kringliggandeorter . Totalt har åtta personer gripits. "Det...Det var på tisdagsmorgonen som Ekobrottsmyndigheten, asstisterad av polisen, gjorde ett större tillslag mot ett antal personer som har

Läs mer

Stort tillslag mot organiserad ekobrottslighet - P4 Östergötland

Ekobrottsmyndigheten har genomfört ett större tillslag i Linköping och kringliggande orter. Totalt har sju personer griptis.fakturor under åren 2015-2017 enligt Anna Lander, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping. Imorgon fredag kl. 12.00 fattas

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedin