Start of content

Nyhetsbrev med fokus

Lär dig mer om brottsförebyggande arbete 

Många kanske har frågat sig vart det tog vägen, andra rentav glömt bort det. Men nu är det dags igen - Ekobrottsmyndighetens nyhetsbrev om brottsförebyggande arbete är tillbaka.

Svarta pengar BF nyhetsbrev 2019Brottsförebyggande åtgärder har blivit ett alltmer förekommande begrepp inom rättsväsendet. Ekobrottsmyndigheten har länge arbetat aktivt med frågorna och ger nu ut ett nyhetsbrev om ämnet. Ett tips för dig som vill veta mer om hur man kan förebygga ekobrott.

Läs det senaste nyhetsbrevet

Välkommen att bli prenumerant

Myndighetsgemensam lägesbild mot organiserad brottslighet

Företagen - en kofot för de ekokriminella

Myndighetsgemensam lägesbild 2019 framsidaFör att bryta sig in i en bostad krävs en kofot - för att stjäla skattepengar helt andra verktyg. Ett företag kan till exempel innebära möjligheten att dels undanhålla skatter och avgifter, dels tillskansa sig bidrag och förmåner, och dels tvätta brottsvinster. Lägg därtill en legitim fasad att dölja brottsligheten bakom.

Ekobrottsmyndigheten är en av tolv myndigheter som tillsammans sammanställer en lägesbild vartannat år i kampen mot organiserad brottslighet. I år konstaterar EBM att de successivt lättade kraven på aktiebolag - som var tänkt att stimulera tillväxt och förenkla det för medborgarna - också har en mörk baksida.

Ta del av den myndighetsgemensamma lägesbilden här!

 

 

Dags för Almedalsvecka igen och den här gången medverkar Ekobrottsmyndigheten i tre seminarier. Ett om tillgångsinriktad brottsbekämpning och två om penningtvätt. Välkomna!

Varningssignaler - Checklista

Handslag

Har du koll på vem du anlitar?

Kriminella kan använda sig av företag för att göra illegala affärer. De fuskar oftast inte bara med skatter och avgifter utan även med saker som arbetsmiljö, kvalitet och tillstånd. Det gör att de kan erbjuda lägre priser. Den här enkla checklistan ger en första vägledning i att upptäcka varningssignalerna och därmed undvika oseriösa aktörer.

Ladda ned foldern Varningssignaler Checklista

 

Nyheter

Rss

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag överklagat domen i det s.k. Allra-målet

Målet handlar bland annat om ett köp av värdepapper för 430 miljoner kronor av tre pensions-fonders pengar som förvaltats av Allra. Köpet har skett genom en mäklare där det uppstått en vinst om 170 miljoner kronor. Vinsten har uppstått eftersom mäklaren för pensions¬fondernas räkning betalat endast 260 miljoner kronor till de banker som värdepapperen köpts från.

Läs mer

Rättegång inleds mot storskalig cigarettsmuggling

Idag inleds rättegång vid Eksjö tingsrätt mot 9 personer som misstänks för storskalig cigarettsmuggling i Jönköping och närliggande län under hösten 2019. Åklagare vid EBM i Linköping har väckt åtal för bland annat grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor och penningtvättsbrott. Det totala skatteundandragandet beräknas till cirka 9,5 miljoner kronor.

Läs mer

Inbjudan till pressträff med anledning av domen i det s.k. Allra-målet

På fredag den 31 januari meddelar Stockholms tingsrätt dom i det s.k. Allra-målet. Brottsmisstankarna gäller bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt mutbrott mot fyra personer. Åklagarna har förutom fleråriga fängelsestraff även yrkat på näringsförbud.

Läs mer

Skattebrott - ett hot mot vår demokrati

Bild från filmenDenna film ger tre praktiska råd för att undvika skattebrott vid privata och offentliga upphandlingar. Filmen är resultatet av ett unikt samarbete mellan 26 myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga förbund.

Se filmen "Skattebrott - ett hot mot vår demokrati"

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Tips och anmälan om brott

Tips och anmälningar
Ekobrottsmyndigheten tar emot tips och anmälningar från allmänheten.

Anmäl misstänkt ekonomisk brottslighet

Tipsa oss

Mobilwebb

EBMs mobilwebb

En mobilanpassad och mer renodlad version av Ekobrottsmyndighetens webbplats kan nås via nedastående länk.

Till vår mobilwebb

Ekobrott.se

Ekobrott.se logotyp
På ekobrott.se hittar du korta fakta och information om ekonomisk brottslighet och dess konsekvenser för samhället.

Till ekobrott.se