Start of content

Myndighetssamverkan MUR

"Större resurser och effektivare informationsutbyte"

Missbruk av välfärdssystemet är allvarligt och riskerar att skada förtroendet hos allmänheten. För snart ett år sedan bildades därför det myndighetsgemensamma initiativet MUR  motståndskraft bland utbetalande och rättsvårdande myndigheter. EBM är en av 19 myndigheter som ingår i samarbetet.

Läs mer

Utökad brottskatalog

EBM lagför nytt brott: Omställningsstödsbrott

I slutet av juni trädde lagen om omställningsstöd, LOM, i kraft. I lagen, som ska begränsa de ekonomiska effekterna av Covid-19, införs det nya brottet ”omställningsstödsbrott” som ska lagföras av Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

ByggjobbareHur löser vi problemet med ekobrott i byggbranschen?

Hur skapar man ett regelverk som garanterar att vi inte gynnar ekobrott och svartarbete inom byggbranschen genom Lagen om offentlig upphandling, LOU? Det var temat för Ekobrottsmyndighetens och Nacka Kommuns digitala seminarium den 30 juni.

Se seminariet i efterhand och läs mer

Seminariet är en del av "Digitala Almedalsveckan 2020" som Stiftelsen Tryggare Sverige arrangerade.

Kunder till företaget Kambua uppmanas att kontakta Ekobrottsmyndigheten

Utredare vid Ekobrottsmyndigheten vill komma i kontakt med kunder till företaget Kambua. Genom ett särskilt telefonnummer kan Kambuas kunder ringa in till myndigheten med tips och upplysningar eller göra en brottsanmälan: 010 – 562 95 33. Det går även att mejla info till: kambua@ebm.se

Läs mer

Myndigheter i samverkan mot organiserad brottslighet

Miljonbelopp återkrävda i arbetet mot organiserad brottslighet

Framsidan Rapport om organiserad brottslighet177 miljoner kronor i höjning av skatter och 23 miljoner kronor i återkrav till välfärdsmyndigheterna, pengar som förvärvats genom kriminalitet - det är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar för 2019. Ekobrottsmyndigheten fortsätter att vara en av de mest aktiva myndigheterna inom satsningen.

Ta del av rapporten om organiserad brottslighet

 

177 miljoner kronor i höjning av skatter och 23 miljoner kronor i återkrav till välfärdsmyndigheterna, pengar som förvärvats genom kriminalitet - det är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar för 2019. Ekobrottsmyndigheten fortsätter att vara en av de mest aktiva myndigheterna inom satsningen.

Varningssignaler - Checklista

Handslag

Vet du vem du gör affärer med?

Kriminella kan använda sig av företag för att göra illegala affärer. De fuskar oftast inte bara med skatter och avgifter utan även med saker som arbetsmiljö, kvalitet och tillstånd. Det gör att de kan erbjuda lägre priser. Den här enkla checklistan ger en första vägledning i att upptäcka varningssignalerna och därmed undvika oseriösa aktörer.

Ladda ned foldern Varningssignaler Checklista

Nyheter

Rss

Myndighetssamverkan MUR: ”Större resurser och effektivare informationsutbyte.”

Missbruk av välfärdssystemet är allvarligt och riskerar att skada förtroendet hos allmänheten. För snart ett år sedan bildades därför det myndighetsgemensamma initiativet MUR – motståndskraft bland utbetalande och rättsvårdande myndigheter. EBM är en av 19 myndigheter som ingår i samarbetet.

Läs mer

Kungörelse

Beslag som av domstol har beslutats att tas i förvar enligt 1974-års stöldgods lag. Den som anser sig kunna göra anspråk på detta har 30 dagar på sig från denna kungörelse.

Läs mer

Åtal för grova ekobrott i omfattande rothärva

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har i dagarna väckt åtal mot sju personer för inblandning i ett omfattande rotbedrägeri. Genom oriktiga ansökningar om rotersättning har cirka 9 miljoner kronor felaktigt betalats ut från staten.

Läs mer

Nyhetsbrev med fokus

Brottsförebyggande arbete en viktig motkraft i virustider

Coronakrisen slår just nu hårt mot hela samhället - också i form av bedrägerier. Enligt polisen utnyttjas den av ekokriminella. Det brottsförebyggande arbetet är en viktig motkraft. Här bjuder vi på det senaste inom EBM:s egen verksamhet.

Handslag byggbranschen nyhetsbrev april 2020Läs till exempel om hur EBM:s checklista kan hjälpa dig som upphandlare eller företagare att undvika oseriösa aktörer - eller hur misstänktas försvar i förhörssituationer kan bli en nyckel i det brottsförebyggande arbetet.

Läs nyhetsbrevet för april

Skattebrott - ett hot mot vår demokrati

Bild från filmenDenna film ger tre praktiska råd för att undvika skattebrott vid privata och offentliga upphandlingar. Filmen är resultatet av ett unikt samarbete mellan 26 myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga förbund.

Se filmen "Skattebrott - ett hot mot vår demokrati"

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Tips och anmälan om brott

Tips och anmälningar
Ekobrottsmyndigheten tar emot tips och anmälningar från allmänheten.

Anmäl misstänkt ekonomisk brottslighet

Tipsa oss

Mobilwebb

EBMs mobilwebb

En mobilanpassad och mer renodlad version av EBM:s webbplats kan nås via nedanstående länk.

Till vår mobilwebb