Start of content

Nyhetsbrev med fokus

Lär dig mer om brottsförebyggande arbete 

Många kanske har frågat sig vart det tog vägen, andra rentav glömt bort det. Men nu är det dags igen - Ekobrottsmyndighetens nyhetsbrev om brottsförebyggande arbete är tillbaka.

Svarta pengar BF nyhetsbrev 2019Brottsförebyggande åtgärder har blivit ett alltmer förekommande begrepp inom rättsväsendet. Ekobrottsmyndigheten har länge arbetat aktivt med frågorna och ger nu ut ett nyhetsbrev om ämnet. Ett tips för dig som vill veta mer om hur man kan förebygga ekobrott.

Läs det senaste nyhetsbrevet

Välkommen att bli prenumerant

Myndighetsgemensam lägesbild mot organiserad brottslighet

Företagen - en kofot för de ekokriminella

Myndighetsgemensam lägesbild 2019 framsidaFör att bryta sig in i en bostad krävs en kofot - för att stjäla skattepengar helt andra verktyg. Ett företag kan till exempel innebära möjligheten att dels undanhålla skatter och avgifter, dels tillskansa sig bidrag och förmåner, och dels tvätta brottsvinster. Lägg därtill en legitim fasad att dölja brottsligheten bakom.

Ekobrottsmyndigheten är en av tolv myndigheter som tillsammans sammanställer en lägesbild vartannat år i kampen mot organiserad brottslighet. I år konstaterar EBM att de successivt lättade kraven på aktiebolag - som var tänkt att stimulera tillväxt och förenkla det för medborgarna - också har en mörk baksida.

Ta del av den myndighetsgemensamma lägesbilden här!

 

 

Dags för Almedalsvecka igen och den här gången medverkar Ekobrottsmyndigheten i tre seminarier. Ett om tillgångsinriktad brottsbekämpning och två om penningtvätt. Välkomna!

Varningssignaler - Checklista

Handslag

Har du koll på vem du anlitar?

Kriminella kan använda sig av företag för att göra illegala affärer. De fuskar oftast inte bara med skatter och avgifter utan även med saker som arbetsmiljö, kvalitet och tillstånd. Det gör att de kan erbjuda lägre priser. Den här enkla checklistan ger en första vägledning i att upptäcka varningssignalerna och därmed undvika oseriösa aktörer.

Ladda ned foldern Varningssignaler Checklista

 

Unga används som målvakter

Så skyddar du dig

Swisha -penningtvätt?Allt fler unga agerar penningmålvakter och styrelsemålvakter. Få vet om att det kan innebära en brottslig handling.

Genom att agera målvakt riskerar man inte bara att bli skuldsatt, dömd för brott eller få betalningsanmärkning, det möjliggör även för de verkliga gärningspersonerna att undgå straffansvar. Ekobrottsmyndigheten går nu samman med fyra andra myndigheter för att öka kunskapen bland unga och vända trenden.

Läs mer på Polisens webbplats.

Nyheter

Rss

Åtal för grova ekobrott kopplade till snusfabrik i Göteborg

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har idag väckt åtal mot fyra personer för grova ekobrott med koppling till en illegal snusfabrik i Västra Frölunda i Göteborg. Brottsmisstankarna gäller bland annat grovt skattebrott för oredovisad tobaksskatt avseende tillverkat snus och grovt bokföringsbrott.

Läs mer

Stort tillslag mot illegal tobak i Östergötland och närliggande län

Under eftermiddagen och kvällen den 2 december genomförde Ekobrottsmyndigheten ett större tillslag i ett ärende rörande misstänkt punktskattebrottslighet genom storskalig cigarettsmuggling. Sex personer greps och omkring 2,4 miljoner cigaretter togs i beslag. Skatteundandragandet uppskattas i nuläget till ett värde på omkring 4 miljoner kronor.

Läs mer

Åklagarna överklagar domslutet i Östersundsmålet till hovrätten

Både ansvarsdelen och påföljdsdelen i domen från Ångermanlands tingsrätt överklagas av åklagarna Niklas Jeppsson och Peter Jonsson vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå. Överklagandet omfattar samtliga tre tilltalade som dömdes i tingsrätten och gäller även förverkande av brottsutbyte som på olika grunder ogillades av tingsrätten.

Läs mer

Skattebrott - ett hot mot vår demokrati

Bild från filmenDenna film ger tre praktiska råd för att undvika skattebrott vid privata och offentliga upphandlingar. Filmen är resultatet av ett unikt samarbete mellan 26 myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga förbund.

Se filmen "Skattebrott - ett hot mot vår demokrati"

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Tips och anmälan om brott

Tips och anmälningar
Ekobrottsmyndigheten tar emot tips och anmälningar från allmänheten.

Anmäl misstänkt ekonomisk brottslighet

Tipsa oss

Mobilwebb

EBMs mobilwebb

En mobilanpassad och mer renodlad version av Ekobrottsmyndighetens webbplats kan nås via nedastående länk.

Till vår mobilwebb

Ekobrott.se

Ekobrott.se logotyp
På ekobrott.se hittar du korta fakta och information om ekonomisk brottslighet och dess konsekvenser för samhället.

Till ekobrott.se