Start of content

Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2018

Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2018

Ekobrottsmyndighetens fortsatta prioritering mot den grova och organiserade ekobrottsligheten har gett goda resultat. 311 personer åtalades för grov ekonomisk brottslighet förra året – en ökning med 20 procent jämfört med året innan och en ökning på nära 50 procent jämfört med 2016.

Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2018

Rekordnoteringar i lagföring

Nyheter

Rss

Åtal för grova bokföringsbrott och penningtvättsbrott inom bygg- och transportbranschen

Idag inleds rättegången vid Uppsala tingsrätt mot åtta personer som misstänks för grova bokföringsbrott och grova penningtvättsbrott. Totalt omfattar bokföringsbrotten omkring 72 miljoner kronor, varav 19 miljoner kronor omfattas av penningtvätt.

Läs mer

Fokus på brott mot välfärdssystemet i gemensam satsning

Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under 2018. Bland annat utdömdes nästan dubbelt så många fängelseår i tingsrätt jämfört med 2017 och beloppet för beslutade höjningar av skatt var, 145 miljoner kronor, det högsta under de senaste fem åren.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten inleder inte förundersökning efter anmälan om penningtvätt i Swedbank

Den 4 mars i år tog Ekobrottsmyndigheten emot en brottsanmälan från Hermitage Capital Management (HCM). Anmälan från HCM avsåg bland annat påstådd penningtvätt om 176 miljoner US-dollar som härrörde från bedrägerier om totalt 230 miljoner dollar i Ryssland.

Läs mer

Skattebrott - ett hot mot vår demokrati

Bild från filmenDenna film ger tre praktiska råd för att undvika skattebrott vid privata och offentliga upphandlingar. Filmen är resultatet av ett unikt samarbete mellan 26 myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga förbund.

Se filmen "Skattebrott - ett hot mot vår demokrati"

Ekobrottsmyndigheten i medierna

Dom mot oseriös bolagsförmedlare skickar viktig signal

Oseriösa så kallade bolagsförmedlare som använder sig av falska årsredovisningar för att begå brott har blivit allt vanligare.I förra veckan kom en dom mot just en sådan oseriös bolagsförmedlare och den ser Stefan Lundberg, chefsåklagare och strategisk samordnare för brottsförebyggande frågor på ek...

Läs mer

Det behövs fler åklagare

Debatt Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten måste få ökade resurser. Annars äventyras de politiska ambitionerna att bättre bekämpa.... Att bli specialiståklagare på Ekobrottsmyndigheten tar ytterligare minst 3 år. För att lösa bristen på åklagare behövs insatser för att behålla erfarna åkla...

Läs mer

"EBM:s beslag kan vara i strid med lag – det är allvarligt"

Frågan om i vilka fall advokatsekretessen kan tillämpas har aktualiserats i samband med att Swedbank åberopade sekretess för rapporter som...upprättat och som förvaras hos advokaten eller den till vars förmån handlingen upprättats. Har advokatsekretessen överanvänts i Swedbankfallet? – Tvärtom. Om...

Läs mer

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Tips och anmälningar

Tips och anmälningar
Ekobrottsmyndigheten tar emot tips och anmälningar från allmänheten.

Anmäl misstänkt ekonomisk brottslighet

Tipsa oss

Mobilwebb

EBMs mobilwebb

En mobilanpassad och mer renodlad version av Ekobrottsmyndighetens webbplats kan nås via nedastående länk.

Till vår mobilwebb

Ekobrott.se

Ekobrott.se logotyp
På ekobrott.se hittar du korta fakta och information om ekonomisk brottslighet och dess konsekvenser för samhället.

Till ekobrott.se