Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Brott vid omställningsstöd

I juni 2020 trädde lagen om omställningsstöd i kraft som en följd av den pågående pandemin, covid-19. Samtidigt fick Ekobrottsmyndigheten ansvaret att lagföra det nya brottet omställningsstödsbrott.

Lagen om omställningsstöd ger rätt till ekonomiskt stöd för företag som drabbats av minskad omsättning till följd av covid-19. Detta som en statlig åtgärd för att begränsa de ekonomiska effekterna av pandemin.

Ny brottskategori

Ansökan om omställningsstöd prövas av Skatteverket. Det har en skyldighet att anmäla misstänkt omställningsstödsbrott till Ekobrottsmyndigheten.

Vem gör sig skyldig?

Den som med uppsåt lämnar oriktiga uppgifter till Skatteverket om exempelvis omsättningstapp till följd av pandemin, företagets nettoomsättning, vinstutdelning under förbudstiden eller företagets fasta kostnader, kan göra sig skyldig till omställningsstödsbrott. Detta om de oriktiga uppgifterna kan leda till fara för felaktig utbetalning.

Vårdslöst brott

Den som begår brottet av grov oaktsamhet kan dömas för vårdslöst omställningsstödsbrott. För att räknas som grov oaktsamhet måste den misstänkte ha slarvat i högre grad i samband med att hen lämnade oriktiga uppgifter eller underlät att lämna uppgifter till Skatteverket. Vanligt slarv, nonchalans eller glömska är inte tillräckligt för att straffas för vårdslöst omställningsstödsbrott.

Grovt brott

För att klassas som grovt omställningsstödsbrott ska något av följande gälla: betydande belopp, falska handlingar, vilseledande bokföring, systematik eller större omfattning.