Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Allt fler momsbedrägerier lagförs

Nyheter

Knappt 103 års fängelse, 125 års näringsförbud och 45 miljoner kronor i företagsbot – det är det totala utfallet i de nio ärenden som hittills har prövats i domstolarna i den omfattande momsbedrägerihärvan som just nu pågår i Sverige. Samtidigt pågår knappt 60 förundersökningar på Ekobrottsmyndigheten gällande samma brottsupplägg.

Ur ett ekobrottsperspektiv är brottsligheten av ytterst samhällsskadlig art. Miljarder kronor ur statskassan betalas ut, eller riskerar att betalas ut, till kriminella på felaktiga grunder. Pengar som annars hade kunnat användas till skola och sjukvård till exempel. Brottsligheten är högt prioriterad på Ekobrottsmyndigheten.

Jonas Svanfeldt.

– Brottsuppläggen är komplicerade och svårutredda eftersom de ofta sker parallellt i Sverige och i andra EU-länder med hjälp av osanna fakturor, skenbolag och användandet av bulvaner och så kallade målvakter i syfte att dölja de faktiska företrädarna, det vill säga de personer som har det bestämmande inflytandet i de bolag genom vilken brottsligheten utförs. Brottsligheten tillhör den mest svårutredda och resurskrävande som myndigheten har handlagt under de senaste åren, säger Jonas Svanfeldt, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Kräver samverkan

Utredningarna ställer särskilda krav på samordning, både mellan enskilda ärenden, mellan förundersökning och underrättelseverksamheten och inte minst internationellt.

Karin Sigstedt, internationell samordnare

– Det är snarare regel än undantag att dessa ärenden kräver en nära samverkan med brottsbekämpande myndigheter i andra länder, inte minst med Eurojust, Europol och Eppo som alla är viktiga samarbetspartner. Att arbeta i gemensamma utredningsgrupper i så kallade JIT, med andra länder och Eppo har visat sig snabba på informationsutbytet. Utan en väl etablerad och effektiv internationell samverkan hade vi inte kunnat nå framgång i dessa ärenden, säger Karin Sigstedt, internationell samordnare på Ekobrottsmyndigheten.

Alla dömdes

Den senaste domen kom nyligen från Solna tingsrätt som fällde samtliga fem tilltalade till totalt 22,5 års fängelse och 35 års näringsförbud. Tingsrätten beslutade även om företagsbot på 10 miljoner kronor vardera för de tre inblandade bolagen. I ärendet ledde brottsligheten till felaktiga utbetalningar på nästan en halv miljard kronor.

Thomas Hertz.

– Domen visar att domstolen ser mycket allvarligt på rollen som möjliggörare för grov brottslighet, även om de misstänkta själva inte har tjänat några större belopp på brottsligheten. Det är enligt min uppfattning helt rätt att det ska kosta att vara kuggar i stora brottsmaskinerier och det är främst på det sättet man effektivt kan motarbeta organiserad ekonomisk brottslighet, säger Thomas Hertz, kammaråklagare på EBM i Stockholm och förundersökningsledare i ärendet som nyligen avgjordes av Solna tingsrätt.

Positiv trend

Sverige har på ett unikt sätt fått många fällande domar på området och deltar därför i en EMPACT-aktivitet (EU-samarbete mot organiserad och grov brottslighet) för att sprida kunskap hur brottsuppläggen ser ut, hur utredningar kan bedrivas på ett effektivt sätt och betydelsen av att samarbeta internationellt. Förhoppningen är att arbetet ska leda till att både klara upp och motverka brott inom hela EU.

En positiv trend är att det finns tecken på att brottsligheten kopplat till just mobiltelefoner håller på att ebba ut, i alla fall i Sverige.

– Antalet brottsanmälningar från Skatteverket har minskat i år jämfört med 2021. Det beror sannolikt på att förundersökningar och lagföringar har synliggjorts och fått gärningsmännen att dra sig tillbaka och rikta sig mot andra marknader istället. Införandet av omvänd skattskyldighet på mobiltelefoner som började gälla den 1 april 2021 är ytterligare en faktor som sannolikt har fått brottsupplägg med mobiltelefoner att upphöra i Sverige, säger Jonas Svanfeldt.

Stort antal utredningar

Samtidigt pågår ett stort antal förundersökningar gällande ytterligare ”telekomärenden” som de kallas internt på myndigheten.

– Det är knappt 60 stycken förundersökningar som rullar just nu och som är fördelade på nästan alla myndighetens kammare och verksamhetsorter, säger Jonas Svanfeldt.

Inom kort väntas åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm fatta beslut i åtalsfrågan i det största ärendet hittills.

Publicerat 2023-01-20.