Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Fem personer åtalas för omfattande momsbedrägerier

Pressmeddelanden

Det rör omfattande organiserad brottslighet genom ett avancerat momsbedrägeriupplägg av synnerligen samhällsfarlig art. Den misstänkta brottsligheten har medfört felaktiga utbetalningar till de tilltalade och deras bolag om nästan en halv miljard kronor.

Foto: Ann-Sofi Andersson.

Nu väcker åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm åtal mot fem personer för delaktighet i brottsupplägget. Åklagaren yrkar även att de bolag som använts som brottsverktyg ska åläggas företagsbot på tio miljoner kronor vardera. Åtalspunkterna rör grova skattebrott, näringspenningtvätt, grovt brott, samt bokföringsbrott. Brottsligheten påstås ha ägt rum under åren 2020 – 2021.

Bakgrunden kring brottsupplägget är följande: De aktuella bolagen i utredningen har i en handelskedja importerat varor, framför allt mobiltelefoner, från andra EU-länder. Varorna har sedan sålts i Sverige vilket medfört en skyldighet att betala 25 procent av varornas värde i moms till Skatteverket. För att undvika detta krav har samtidigt i bokföringen skapats en fiktiv handelskedja för att ge sken av att bolaget har handlat med andra varor som exporterats till andra EU-länder, och att det därför funnits en rätt till återbetalning av den moms som påståtts redovisats eller betalats av andra svenska företag. Någon moms har dock inte redovisats eller betalats. Tillsammans har de båda handels­kedjorna lett till att handeln med mobiltelefoner skett utan att någon moms redovisats eller betalats, vilket också har varit syftet med handeln.

Genom upplägget har felaktiga momsåter­betalningar skett som uppgått till nästan en halv miljard kronor i misstänkta brottsvinster. För att möjliggöra brotts­upplägget har bolagen låtit genomföra betalningar om flera miljarder kronor på konton utomlands. Pengarna som betalas kan misstänkas vara brottsvinster.

– Det är en slående iakttagelse att bolag som bara veckor innan ägnat sig åt blygsam verksamhet av helt annan art så snabbt och nästan utan möjlighet till kontroll kan få förtroendet att hantera många hundra miljoner av våra skattepengar, säger Thomas Hertz, kammaråklagare vid Ekobrotts­myndigheten i Stockholm.

 

Publicerat 2022-10-04.