Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Almedalen 2023: Se EBM:s seminarier

Den 30 juni anordnade Ekobrottsmyndigheten en heldag i Almedalen på temat ekonomisk brottslighet som samhällshotande fenomen. Nu kan du se alla seminarier i efterhand.

Under fyra seminarier diskuterade vi hur vi tillsammans kan verka för att öka samhällets förmåga att upptäcka och förebygga denna brottslighet.

Möjliggörare inom ekonomisk brottslighet

Medverkande:

 • Louise Brown, Director Financial Crime Prevention, FCG
 • Patrik Lillqvist, underrättelsechef, Skatteverket
 • Nils Råby, senior åklagare, Ekobrottsmyndigheten
 • Miia Vuolama, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
 • Moderator: Anna Karin Hansen, Ekobrottsmyndigheten

På det här seminariet vill öka kunskapen om den roll olika typer av möjliggörare har i ekonomisk brottslighet. Vi diskuterar hur identiteter, intyg, verktyg och myndighetsuppgifter har blivit en del av flera avancerade brottsupplägg m.m.

Välfärdsbrott – Ekonomisk brottslighet inom hälso- och sjukvården

Medverkande:

 • Linnea Graaf, samordnare mot välfärdsbrott, Region Stockholm
 • Thomas Forsberg, senior åklagare, Riksenheten mot korruption, Åklagarmyndigheten
 • Anna Broman Olasdotter, senior åklagare, Ekobrottsmyndigheten
 • Sara Persson, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
 • Moderator: Charlotta Gustafsson, Brottsförebyggande rådet

Under det här seminariet vill vi visa hur våra system utnyttjas för att begå ekonomisk brottslighet av personer och aktörer som har fått det stora förtroendet att på uppdrag av samhället bedriva hälso- och sjukvård, samt diskutera vad myndigheter, regioner och andra aktörer behöver göra för att motverka denna brottslighet.

Arbetslivskriminalitet, ekonomisk brottslighet och osund konkurrens

Medverkande:

 • Ann Eva Askensten, avdelningschef, Upphandlingsmyndigheten
 • Andreas Bergman, vice chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten
 • Nina Forselius, analytiker, Ekobrottsmyndigheten
 • Anna Lundström, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
 • Moderator: Miia Vuolama, Ekobrottsmyndigheten

I det här seminariet diskuterar vi hur denna typ av brottslighet påverkar statsfinanserna och konkurrensen. Hur kan till exempel utländska företag som är verksamma i Sverige gå under radarn? Varför är det så svårt att komma åt företag som anlitar illegal arbetskraft? Är det ens lätt att göra rätt?

Samhällshotande ekonomisk brottslighet

Medverkande:

 • Amir Rostami, professor i kriminologi, Institutet för framtidsstudier, Polisen mm.
 • Jörgen Holmlund, lärare i underrättelsetjänst, Försvarshögskolan
 • Thomas Hertz, senior åklagare, Ekobrottsmyndigheten
 • Anna Karin Hansen, chef Brottsförebyggande kansliet, Ekobrottsmyndigheten
 • Moderator: Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten

I det här seminariet belyser vi problematiken utifrån olika brottsfenomen, bland annat momsbedrägerier och brott mot pensionssystemen. Hur ser brottsligheten ut och hur kan samhället motverka den?