Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Aktörsportalen gör det möjligt att dela material med EBM digitalt

Nyheter

Aktörsportalen är en ny tjänst för dig som återkommande behöver kommunicera med Ekobrottsmyndigheten angående till exempel en anmälan eller andra specifika ärenden. Tjänsten är kostnadsfri och väntas effektivisera stora delar av EBM:s verksamhet.

 

Som en del av myndighetens digitala utvecklingsarbete har Ekobrottsmyndigheten tillsammans med Åklagarmyndigheten tagit fram en webbaserad tjänst som gör det möjligt att på ett säkert sätt skicka och ta emot material digitalt mellan åklagarväsendet och externa parter. Tjänsten är till för att dela material som innehåller sekretessbelagda uppgifter eller särskilt skyddsvärda personuppgifter på områden där andra säkra kommunikationskanaler saknas.

Foto: Rickard Kilström

Lanseringen av Aktörsportalen innebär att den sista pusselbiten nu är på plats för att på ett effektivt sätt omhänderta och hantera myndighetens mängdbrottsärenden digitalt.

– Att material inkommer och hanteras digitalt genom hela kedjan, från inkommen anmälan till lagföring, innebär stora effektiviseringsvinster, säger Monica Rodrigo, generaldirektör vid Ekobrottsmyndigheten.

Flera målgrupper

Ekobrottsmyndighetens primära målgrupper för Aktörsportalen är konkursförvaltare för underrättelser om misstanke om brott enligt konkurslagen, myndigheter utanför brottmålsprocessen samt förordnade försvarare som i ett specifikt ärende behöver ta del av information på ett enkelt och säkert sätt.

Publicerat 2023-08-28. Uppdaterat 2023-09-08.