Start of content

Många åtalade i omfattande lönegarantibedrägerihärva

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har i dagarna väckt åtal mot totalt 47 personer. Brottsmisstankarna i ärendet gäller omfattande grova bedrägerier mot lönegarantisystemet, grova bokföringsbrott och penningtvättsbrott. Enligt åtalet har sammanlagt omkring sex miljoner kronor betalats ut på oriktiga grunder.

I dagsläget är två personer häktade för delaktighet i brottsligheten.

– Storskaliga bedrägerier av denna typ innebär att stora belopp från skattebetalarnas pengar har hamnat hos kriminella. Detta innebär ett hot mot det system som är avsett att skydda oss löntagare, säger Peter Svedén, biträdande förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.  

I utredningen har Ekobrottsmyndigheten haft en nära samverkan med Skatteverket.

Rättegången inleds vid Stockholms tingsrätt den 21 september och beräknas pågå till mitten på januari 2021.

Förundersökningsledare i ärendet är Erik Wendeby, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Tingsrättens målnummer: B 16421-19.

Publicerat 2020-09-04. Uppdaterat 2020-09-04

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se