Start of content

Åtal för ny form av marknadsmanipulation

En 34-åring åtalas för att under en dag år 2018 handlat på två börser samtidigt i syfte att vilseleda marknaden och därmed påverka efterfrågan och priset på ett finansiellt instrument, så kallad cross-market manipulation. Gärningen resulterade i en vinst på drygt 116 000 kronor. Åtal väcks vid Stockholms tingsrätt av åklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare.

Detta är första gången som åtal väcks för marknadsmanipulation av typen cross-market manipulation, vilket innebär handel på flera marknadsplatser samtidigt i syfte att påverka priset på en aktiekurs eller ett annat finansiellt instrument. I det här fallet rörde det sig om Nasdaq OMX i Stockholm och IG Markets i London.

– Vi kan också konstatera att detta är första gången som vi åtalar för grovt marknadsmanipulation enligt den nya lagstiftningen. Bland annat har straffskalan skärpts med fängelse i upp till sex år. Alla former av marknadsmanipulation är allvarlig brottslighet som riskerar att rubba förtroendet för finansmarknaden, säger Jan Leopoldson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare.

Huvudåtalet gäller i första hand grov marknadsmanipulation.

– Gärningarna har begåtts med uppsåt och är att bedöma som grovt brott med tanke på omfattningen av manipulationen, förslagenheten, systematiken och att manipulationen skett på flera marknadsplatser samtidigt, säger Jan Leopoldson.

Åklagaren har i andra hand yrkat att den åtalade ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kronor. IG Markets har för sin del redan begärt tillbaka en del av pengarna.

Publicerat 2020-01-21. Uppdaterat 2020-01-21

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se