Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Brf-styrelser sålde fastigheterna utan medlemmarnas vetskap

Pressmeddelanden

Tre personer som utgjort hela styrelsen för tre bostadsrättsföreningar i Helsingborg sålde bostadsrättsföreningarnas fastigheter till tredje part, utan övriga brf-medlemmars kännedom och utan att försäljningsintäkterna har kommit brf-medlemmarna tillhanda. Nu åtalas de tre misstänkta för grova ekobrott av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

De misstänkta är alla tre verksamma inom fastighetsbranschen sedan lång tid och har varit häktade för den misstänkta brottsligheten sedan slutet på september. Brottsrubriceringen gäller grov trolöshet mot huvudman i tre fall och har skett i Helsingborg under 2019. De tre fastigheterna såldes för sammanlagt 24 400 000 kronor. Målsäganden i målet är ett antal medlemmar i de aktuella bostadsrättsföreningarna.

– Jag påstår att de tre tilltalade har gemensamt och i samförstånd missbrukat den förtroendeställning som de har haft i egenskap av styrelseledamöter i bostadsrättsföreningarna och kraftigt åsidosatt sina skyldigheter att tillvarata sina medlemmars intressen, säger Ola Lavie, förundersökningsledare och vice chefsåklagare vid EBM i Malmö.

Enligt åtalet har de tilltalade vid en extra föreningsstämma i september 2019 fattat beslut om att sälja de tre fastigheterna tillhörande tre bostadsrättsföreningar. Övriga brf-medlemmar har inte kallats till den extra föreningsstämman och har inte fått kännedom om att fastigheterna som deras bostadsrätter ligger i har överlåtits.

– Detta faktum kommer fram senare när bankerna säger upp lånen. Brf-medlemmarna står alltså kvar utan lägenhet men med lån på sina respektive banker, säger Ola Lavie.

Föreningsstämmoprotokollet till ovan nämnda extra föreningsstämma har använts vid överlåtelserna av fastigheterna. Den nya ägaren till fastigheterna har betalt för fastigheterna genom att kvitta skulder som de tilltalade och deras företag har haft sedan tidigare till den nya ägaren.

Bostadsrättföreningarna har inte mottagit någon del av försäljningsintäkterna avseende fastigheterna. Målsägandena har alltjämt lån kopplade till bostadsrätterna som numera inte har något värde.

– Jag kommer även yrka på att tingsrätten ska utdöma näringsförbud i fem år för alla tre tilltalade, säger Ola Lavie.


Bild: Istock

Publicerat 2021-12-03.