Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Åtal för grova ekobrott kopplade till oriktiga bolån

Pressmeddelanden

En liga har mot betalning ordnat bolån till privatpersoner genom förfalskade anställningsintyg och lönespecifikationer. De falska handlingarna har använts för att lura ett stort antal banker att bevilja bolån till personer som inte uppfyller bankernas krav för att få låna pengar. Totalt har över 400 miljoner kronor betalats ut på felaktiga grunder. Nu åtalas åtta personer av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm för delaktighet i den misstänkta brottsligheten.

Åklagaren yrkar även på långa näringsförbud samt utvisning för flera av de misstänkta gärningspersonerna. Brottsmisstankarna består av bland annat grova bedrägerier medelst urkundsförfalskning, grova penningtvättsbrott samt grova bokföringsbrott. Brottsligheten ska enligt åtalet ha skett under åren 2017 – 2020.

– Kunderna till ligan är privatpersoner som inte uppfyller bankernas krav för att beviljas bolån. För att komma runt detta har de anlitat ligan för att ordna ett bolån hos en bank. Kundens betalning till ligan har skett när bolånet är utbetalt från banken, säger Nils Råby, kammaråklagare vid EBM i Stockholm.

Som ett led i denna brottslighet har ett stort antal personers identiteter och bankkonton utnyttjats för att möjliggöra brottsligheten och hantera brottsvinsterna.

– Det är främst personer från Baltikum som har hämtats hit eller förmåtts att komma till Sverige. Väl på plats har de skaffat bank-id och bankkonton som gärningspersonerna sedan tagit kontrollen över. Gärningspersonerna har därmed kunnat använda deras bankkonton för att ta emot betalningar från kunder och samtidigt dölja brottsvinsternas ursprung, det vill säga penningtvätt, säger Nils Råby.

– Dessutom har de utnyttjade identiteterna stått som företrädare för bolag som använts för att möjliggöra brottsligheten och som formella ägare till gärningspersonernas tillgångar, säger Nils Råby.

Fem av de åtta misstänkta gärningspersonerna som nu åtalas är häktade. Utredningen vid EBM i Stockholm har bedrivits i nära samverkan med skattebrottsenheten på Skatteverket och med bedrägerisektionen på Polismyndigheten.

Parallellt pågår en förundersökning som riktar sig mot omkring 150 bolånekunder som har fått ut cirka 300 miljoner kronor (detta belopp ingår i totalbeloppet om cirka 400 miljoner kronor) på oriktiga grunder.

– Vi räknar med att kunna fatta åtalsbeslut i den delen i början på nästa år. Eftersom det är en pågående förundersökning kan vi inte kommentera dessa brottsmisstankar ytterligare, säger Nils Råby.

Rättegången börjar vid Stockholms tingsrätt den 26 oktober. Målnummer: B 825-21.

Åklagaren finns tillgänglig att kommentera åtalet idag den 15 oktober mellan kl. 10 – 12 på tel 010-562 9697. För att boka en intervju på plats i EBM:s lokaler på Hantverkargatan 15 i Stockholm, kontakta presstjänsten på tel 010-562 9641.

Publicerat 2021-10-15. Uppdaterat 2022-02-16.